Australia

Obsługa prawna w Australii (Adwokat, Prawnik Australia)

DUDKOWIAK & KOPEĆ BUSINESS LAWYERS AUSTRALIA

Zespół ds. międzynarodowych Dudkowiak & Kopeć Business Lawyers we współpracy z prawnikami australijskimi prowadzi i koordynuje realizację projektów na terenie Australii. Nasi prawnicy skoncentrowani są w szczególności na obsłudze spółek i przedsiębiorców już działających oraz chcących rozpocząć działalność na rynku australijskim. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa australijskiego.

Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim oraz angielskim.

Uprzejmie informujemy, że w obrocie międzynarodowym Kancelaria świadczy usługi jedynie dla podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie realizujemy we współpracy z naszymi prawnikami australijskimi.

Zapraszamy do kontaktu:

info@dudkowiak.com

Zakres obsługi prawnej w Australii

Prawo spółek

 • rejestracja spółek w Australii 
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek australijskich  
 • przejmowanie spółek australijskich (M&A)  
 • audyt prawny spółek australijskich

Prawo nieruchomości

 • audyt nieruchomości australijskich  
 • kupno, sprzedaż nieruchomości w Australii  
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości  

Prawo umów

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami australijskimi   
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami australijskimi

Prawo spadkowe

 • objęcie spadków z Australii 
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu w Australii 
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach australijskich

Prawo procesowe

 • prowadzenie procesów sądowych w Australii  
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich w Australii  
 • egzekucja należności w Australii 
 • windykacja należności z Australii

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych w Australii 
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do Australii  
 • asysta w sprawach aresztowania w Australii,

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych w Australii
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych w Australii  
 • ochrona praw autorskich w Australii

Prawo transportowe

 • doradztwo w zakresie australijskich przepisów transportowych  
 • spory z australijskimi ubezpieczalniami  

Prawo upadłościowe

 • zgłaszanie wierzytelności w australijskim postępowaniu upadłościowym  

Prawo podatkowe

 • doradztwo w sprawach podatków w Australiii