Austria

Obsługa prawna w Austrii (Adwokat, Prawnik Austria)

DUDKOWIAK & KOPEĆ BUSINESS LAWYERS AUSTRIA

Zespół ds. międzynarodowych Dudkowiak & Kopeć Business Lawyers we współpracy z prawnikami austriackimi prowadzi i koordynuje realizację projektów na terenie Austrii. Nasi prawnicy skoncentrowani są w szczególności na obsłudze spółek i przedsiębiorców już działających oraz chcących rozpocząć działalność na rynku austriackim. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa austriackiego.

Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim, angielskim, austriackim oraz niemieckim.

Uprzejmie informujemy, że w obrocie międzynarodowym Kancelaria świadczy usługi jedynie dla podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie realizujemy we współpracy z naszymi prawnikami austriackimi.

Zapraszamy do kontaktu:

info@dudkowiak.com

Zakres obsługi prawnej w Austrii

Prawo spółek

 • rejestracja spółek w Austrii
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek austriackich 
 • przejmowanie spółek austriackich (M&A)
 • audyt prawny spółek austriackich

Prawo nieruchomości

 • audyt nieruchomości austriackich 
 • kupno, sprzedaż nieruchomości w Austrii
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości

Prawo umów

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami austriackimi
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami austriackimi

Prawo spadkowe

 • objęcie spadków z Austrii,
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu w Austrii
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach austriackich

 

Prawo procesowe

 • prowadzenie procesów sądowych w Austrii
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich w Austrii
 • egzekucja należności w Austrii
 • windykacja należności z Austrii

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych w Austrii,
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do Austrii (ENA – Europejski Nakaz Aresztowania)
 • asysta w sprawach aresztowania w Austrii,

 

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych w Austrii, 
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych w Austrii
 • ochrona praw autorskich w Austrii

Prawo transportowe

 • doradztwo w zakresie austriackich przepisów transportowych 
 • spory z austriackimi ubezpieczalniami 

Prawo upadłościowe

 • zgłaszanie wierzytelności w austriackim postępowaniu upadłościowym

Prawo podatkowe

 • doradztwo w sprawach podatków w Austrii