Aktualności

03.07.2020

Bankowość i usługi płatnicze: Nadchodzą duże zmiany w AML

Czytaj więcej →

02.07.2020

RODO: Kontrola podmiotów przetwarzających przez administratorów -…

Czytaj więcej →

30.06.2020

Taxes: Umowa o współdziałanie wchodzi w życie już 1 lipca 2020 roku

Czytaj więcej →

29.06.2020

Przedsiębiorcy: Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorstw…

Czytaj więcej →

25.06.2020

Bankowość i usługi płatnicze: Wytyczne KNF – czyli o co Banki pytają…

Czytaj więcej →

24.06.2020

Podatki: Nowa matryca stawek i WIS w VAT już od 1 lipca 2020 roku

Czytaj więcej →

23.06.2020

Nieruchomości: Sąd Najwyższy potwierdza prawo obligatariusza do dochodzenia…

Czytaj więcej →

22.06.2020

Bankowość i usługi płatnicze: Przepisy dotyczące kas wirtualnych od…

Czytaj więcej →

18.06.2020

Własność intelektualna: Postępowanie w sprawach własności intelektualnej.…

Czytaj więcej →

17.06.2020

Przedsiębiorcy: Tarcza 4.0: Zmiany w zamówieniach publicznych

Czytaj więcej →

16.06.2020

Bankowość i usługi płatnicze: UKNF przechodzi na tryb e-postępowań

Czytaj więcej →

15.06.2020

Bankowość i usługi płatnicze: Przepisy AML – rozszerzona definicja…

Czytaj więcej →

10.06.2020

Podatki: Kasy fiskalne mające postać oprogramowania

Czytaj więcej →

08.06.2020

Bankowość i usługi płatnicze: 90% płatności bezgotówkowych w Polsce…

Czytaj więcej →

04.06.2020

Umowy i transakcje handlowe: Nieważność przewłaszczenia na zabezpieczenie…

Czytaj więcej →

03.06.2020

Podatki: Podatkowy odwrót od wsparcia innowacyjności?

Czytaj więcej →

02.06.2020

Przedsiębiorcy: Podstawowe założenia wersji 3.0 Tarczy Antykryzysowej

Czytaj więcej →

01.06.2020

Bankowość i usługi płatnicze: E-faktury już w 2021 roku

Czytaj więcej →

29.05.2020

Prawo spółek: Obowiązkowa dematerializacja akcji

Czytaj więcej →

28.05.2020

Spory sądowe: Od 24 maja 2020 roku wznowiony został bieg terminów…

Czytaj więcej →

27.05.2020

Usługi płatnicze: Tarcza antykryzysowa a obowiązki dostawców usług…

Czytaj więcej →

22.05.2020

Prawo spółek: Zmiany dotyczące obowiązkowej dematerializacji akcji…

Czytaj więcej →

21.05.2020

Podatki: Użytkowanie samochodu osobowego w działalności gospodarczej…

Czytaj więcej →

20.05.2020

Usługi płatnicze: Kasy fiskalne online będą wprowadzone, ale później

Czytaj więcej →

19.05.2020

Bankowość i usługi płatnicze: E-paragony prawie jak paragony tradycyjne

Czytaj więcej →

18.05.2020

Ochrona danych osobowych: Problem mierzenia temperatury pracownikom…

Czytaj więcej →

15.05.2020

Usługi płatnicze: Terminy sprawozdawcze do KRS dla dostawców usług…

Czytaj więcej →

14.05.2020

Podatki: Podatek u źródła na rzecz zakładu podatkowego polskiego rezydenta

Czytaj więcej →

12.05.2020

Przedsiębiorcy: Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Podstawowe…

Czytaj więcej →

11.05.2020

Bankowość: Karalność lichwy na mocy Tarczy 3.0

Czytaj więcej →