Aktualności

14.06.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Nowe wytyczne dotyczące raportowania…

Czytaj więcej →

10.06.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Nowa publikacja KNF w zakresie ryzyka…

Czytaj więcej →

27.05.2021

Spory sądowe: Zaczną się procesy samorządów ze Skarbem Państwa o pokrycie…

Czytaj więcej →

24.05.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Metodyka oceny członków organów podmiotów…

Czytaj więcej →

21.05.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Warunki odstąpienia od stosowania środków…

Czytaj więcej →

20.05.2021

Prawo pracy: Podstawowe elementy polityki Compliance w miejscu pracy.…

Czytaj więcej →

19.05.2021

Prawo pracy: Praktyczne problemy zagranicznych pracodawców z wdrożeniem…

Czytaj więcej →

13.05.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Narodowy Bank Polski pracuje nad ustawową…

Czytaj więcej →

11.05.2021

Nieruchomości: Sąd Najwyższy potwierdza zakaz wpisu hipoteki przymusowej…

Czytaj więcej →

10.05.2021

Bankowość i usługi płatnicze: CSIRT - Zespół Reagowania na Incydenty…

Czytaj więcej →

06.05.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Odpowiedzialność instytucji obowiązanej…

Czytaj więcej →

30.04.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Kolejny MIP z udzielonym zezwoleniem.…

Czytaj więcej →

29.04.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Sandbox DLT – czyli piaskownica blockchain…

Czytaj więcej →

27.04.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Blokada środków na rachunku bankowym

Czytaj więcej →

23.04.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Czy podmiot ubiegający się o status…

Czytaj więcej →

21.04.2021

Prawo pracy: Podstawowe elementy polityki Compliance w miejscu pracy.…

Czytaj więcej →

20.04.2021

Prawo migracyjne: Metoda liczenia 6-miesięcznego okresu pracy cudzoziemca…

Czytaj więcej →

13.04.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Broszura informacyjna Komisji Europejskiej…

Czytaj więcej →

12.04.2021

Spółki i prawo korporacyjne: Przekształcenie spółki komandytowej w…

Czytaj więcej →

08.04.2021

Bankowość i usługi płatnicze: UKNF o formie umowy o świadczenie usług…

Czytaj więcej →

31.03.2021

Spółki i prawo korporacyjne: Nowe zasady obrotu akcjami po ich dematerializacji

Czytaj więcej →

30.03.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu…

Czytaj więcej →

29.03.2021

Bankowość i usługi płatnicze: KNF upomina sektor bankowy w kontekście…

Czytaj więcej →

26.03.2021

Prawo pracy: Krytyka pracodawcy w Internecie, a możliwość rozwiązania…

Czytaj więcej →

24.03.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Opinia EUNB w sprawie usunięcia przeszkód…

Czytaj więcej →

23.03.2021

Prawo administracyjne: Ważne zmiany dotyczące decyzji o środowiskowych…

Czytaj więcej →

19.03.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Metodyka oceny członków organów podmiotów…

Czytaj więcej →

17.03.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Przeszkody w dostępie do usług PIS i…

Czytaj więcej →

15.03.2021

RODO: Przetwarzanie danych biometrycznych - wyrok sądu łagodzi restrykcyjne…

Czytaj więcej →

11.03.2021

Umowy i transakcje handlowe: Umowa z rolnikiem – na co zwrócić uwagę?

Czytaj więcej →