Aktualności

24.09.2021

Prawo pracy: Implementacja „Dyrektywy o ochronie Sygnalistów” oraz…

Czytaj więcej →

23.09.2021

Spory sądowe: Przerwanie biegu przedawnienia w drodze zawezwania do…

Czytaj więcej →

21.09.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Sejm uchwalił obowiązek przyjmowania…

Czytaj więcej →

17.09.2021

Spółki i prawo korporacyjne: Większa ochrona dłużnika w restrukturyzacji

Czytaj więcej →

16.09.2021

Umowy i transakcje handlowe: Czy za cesją wierzytelności zawsze podąża…

Czytaj więcej →

13.09.2021

Podatki: Pożyczka dla wspólnika już bez podatku

Czytaj więcej →

08.09.2021

Sukces naszej Kancelarii! Uzyskaliśmy dla Klienta status KIP (Krajowej…

Czytaj więcej →

06.09.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Wykorzystywanie mediów społecznościowych…

Czytaj więcej →

03.09.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Luka w przepisach ustawy o usługach…

Czytaj więcej →

01.09.2021

Koncesje: Projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym

Czytaj więcej →

30.08.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Przypominamy o zmianach w UAML wchodzących…

Czytaj więcej →

27.08.2021

Nieruchomości: Likwidacja korzyści podatkowych z wynajmu mieszkań

Czytaj więcej →

25.08.2021

Podatki: Projekt nowelizacji ustawy o CIT

Czytaj więcej →

24.08.2021

Podatki: Nie każde odroczenie terminu zapłaty podatku stanowi pomoc…

Czytaj więcej →

23.08.2021

Spółki i prawo korporacyjne: Profil Zaufany na nowych zasadach

Czytaj więcej →

18.08.2021

Prawo administracyjne: Koniec roszczeń reprywatyzacyjnych. Nowelizacja…

Czytaj więcej →

16.08.2021

Własność intelektualna: Nowe obowiązki przedsiębiorców dostarczających…

Czytaj więcej →

12.08.2021

Koncesje: Sejm RP uchwalił zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji…

Czytaj więcej →

11.08.2021

Prawo pracy: Obowiązek weryfikacji legalności pobytu i pracy cudzoziemca…

Czytaj więcej →

09.08.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Polski Ład a limit płatności B2B w gotówce

Czytaj więcej →

05.08.2021

Prawo pracy: Podstawowe elementy polityki Compliance w miejscu pracy.…

Czytaj więcej →

04.08.2021

Podatki: Uproszczenia podatkowe VAT dla grup kapitałowych

Czytaj więcej →

29.07.2021

Bankowość i usługi płatnicze: 26 czerwca spodziewane duże zmiany dla…

Czytaj więcej →

28.07.2021

Spory sądowe: Odraczając termin spełnienia świadczenia zmienia się…

Czytaj więcej →

27.07.2021

Spółki i prawo korporacyjne: Cyfryzacja postępowania rejestrowego…

Czytaj więcej →

21.07.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wypowiedział…

Czytaj więcej →

20.07.2021

RODO: Ułatwienia w transferze danych osobowych do Wielkiej Brytanii

Czytaj więcej →

16.07.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Komunikat GIIF – bieżąca analiza transakcji…

Czytaj więcej →

13.07.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Kartowe usługi abonamentowe – zmiany…

Czytaj więcej →

12.07.2021

Koncesje: Powraca temat repolonizacji mediów. Polski Parlament pracuje…

Czytaj więcej →