Aktualności

10 pakiet sankcji przyjęty

10 pakiet sankcji przyjęty

Aktualizacja listy sankcyjnej

W rezultacie nowego pakietu sankcji, lista osób i podmiotów „wskazanych”, tj. takich, których środki  i aktywa ulegają zamrożeniu na terenie Unii Europejskie powiększyła się o kolejne 121 pozycji. Umieszczenie na sankcyjnej liście oznacza, że należące do tych osób i podmiotów przedmioty majątkowe nie są już dla nich dostępne na terenie Unii, a wszystkie osoby i podmioty działające na terenie Unii muszą powstrzymać się od udostępniania osobom wskazanym środków finansowych i zasobów gospodarczych.

Zakazy sektorowe

Nowy pakiet wprowadza dodatkowe ograniczenia wywozowe dotyczące wrażliwych technologii podwójnego zastosowania i technologii zaawansowanych, które przyczyniają się do zwiększenia potencjału wojskowego i technologicznego Rosji. Zakazy eksportu są obecnie nałożone również na towary, które mogą być łatwo przekierowane do wykorzystania w celu wsparcia rosyjskich działań wojennych, w tym:

  • ciężkie ciężarówki dotychczas nieobjęte zakazem (oraz ich części zamienne), naczepy oraz pojazdy specjalne, takie jak skutery śnieżne;
  • towary  które mogą być wykorzystane przez wojska rosyjskie: w tym generatory elektryczne, lornetki, radary, kompasy itp;
  • towary budowlane, takie jak konstrukcje dla budynków typu wieżowego, wózki widłowe, żurawie, itp;
  • elektronika, części maszyn, pompy, maszyny do obróbki metali itp.;
  • bitum i materiały pokrewne, takie jak asfalt; oraz
  • kauczuk syntetyczny i sadza.

Wprowadzono również zakaz dla Rosjan zajmowania stanowisk w organach zarządzających w kluczowych dla infrastruktury spółkach.

Wzmocnienie środków uniemożliwiających obchodzenie sankcji

Uzgodniony pakiet sankcji wprowadza ograniczenie w tranzycie towarów podwójnego zastosowania i broni do krajów trzecich przez terytorium Rosji. Zapowiedziano również nowe obowiązki raportowania w odniesieniu do zamrożonych środków i aktywów, w tym w odniesieniu do transakcji dokonywanych przed wprowadzeniem sankcji oraz usprawnienie współpracy na linii państwa członkowskie – Komisja Europejska we wprowadzaniu i uszczelnianiu reżimu sankcji europejskich.

Przypominamy, że specjaliści z naszej kancelarii prowadzą od początku wprowadzenia sankcji prowadzą wyspecjalizowane doradztwo w tym zakresie skierowane do przedsiębiorców i podmiotów działających na rynkach w Polsce i w Unii Europejskiej.Magdalena Napierała

Prawnik

Magdalena Napierała

Adwokat, Counsel

Magdalena Napierała

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa