Aktualności

100 dni obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu przewadze kontraktowej

Wprowadzenie nowej ustawy o przeciwdziałaniu przewadze kontraktowej miało na celu uniemożliwienie stosowania nieuczciwych praktyk stosowanych pomiędzy przedsiębiorcami w branży rolnej i spożywczej. Obecnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi już 12 postępowań wszczętych na podstawie przepisów tej ustawy.

Postępowania wyjaśniające

Należy podkreślić, że na obecnym etapie postępowania prowadzone są w sprawie, a nie przeciwko konkretnym uczestnikom rynku. Wszczęte sprawy dotyczą przede wszystkim wzrostu cen masła, skupu jabłek oraz dostaw mleka a także dostaw buraka cukrowego. W większości ze spraw Urząd działa z własnej inicjatywy, jednakże sprawa dotycząca skupu buraka cukrowego została wszczęta po zawiadomieniu przez rolnika indywidualnego.

Wysokość kar

Zgodnie z przepisami nowej ustawy o przeciwdziałaniu przewadze kontraktowej maksymalna wysokość kary za naruszenie jej przepisów to 3% obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym naruszenie. Urząd może odstąpić od wymierzenia kary, jeśli przedsiębiorca dobrowolnie zobowiąże się do zaprzestania niedozwolonych praktyk lub naprawienia ich szkody.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa