Aktualności

100 zł czyli nowy limit płatności zbliżeniowych VISA

100 zł czyli nowy limit płatności zbliżeniowych VISA

VISA potwierdziła, że zwiększy limit na transakcje zbliżeniowe z 50 PLN do 100 PLN. Nowe rozporządzenie w sprawie VISA wejdzie w życie 17 lipca 2020 roku. W rzeczywistości posiadacz karty będzie miał dostęp do zwiększonego limitu w czwartym kwartale 2020 roku.

Zwiększenie limitu jest możliwe dzięki zgodom wydanym przez Narodowy Bank Polski w 2018 r. (MasterCard) i 2019 r. (VISA). Pierwotnie wzrost limitu planowany był na 2019 r., jednak został odłożony w czasie ze względu na prace wdrożeniowe PSD2.

Podwyższenie limitu kwoty transakcji zbliżeniowych nie zmienia zasad autoryzacji - od 14 września 2019 r. płatności zbliżeniowe bez kodu PIN mogą być akceptowane jeśli:

  1. skumulowana kwota wcześniejszych bezdotykowych elektronicznych transakcji płatniczych inicjowanych za pomocą instrumentu płatniczego z funkcją zbliżeniową od dnia ostatniego zastosowania silnego uwierzytelnienia klienta nie przekracza 150 EUR; lub
  2. liczba kolejnych bezdotykowych elektronicznych transakcji płatniczych inicjowanych za pośrednictwem instrumentu płatniczego oferującego funkcję zbliżeniową od ostatniego zastosowania silnego uwierzytelnienia klienta nie przekracza pięciu.

Innymi słowy, przynajmniej co piąta transakcja bezdotykowa będzie wymagała autoryzacji na podstawie kodu PIN.

Zachęcam do kontaktu z Kancelarią – świadczymy m.in. usługi związane z:

  1. usługami płatniczymi,
  2. reprezentacją przed KNF,
  3. uzyskiwaniem statusu małej instytucji płatniczej (MIP),
  4. uzyskiwaniem statusu krajowej instytucji płatniczej (KIP),
  5. projektowaniem oraz dostosowaniem systemów oraz regulacji wewnętrznych do wymogów EUNB oraz KNF


Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa