Aktualności

15 lipca 2019 r. – termin na złożenie sprawozdania finansowego za 2018 r. do KRS dla większości spółek polskich

15 lipca 2019 r. – termin na złożenie sprawozdania finansowego za 2018 r. do KRS dla większości spółek polskich

Przypominamy, że zbliża się termin na złożenie sprawozdań finansowych za 2018 r. dla większości polskich spółek wpisanych do KRS. Do dnia 15 lipca 2019 roku te spółki, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, mają obowiązek złożyć do Repozytorium Dokumentów Finansowych następujące dokumenty:

  • roczne sprawozdanie finansowe,
  • sprawozdanie z działalności,
  • uchwałę Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu powyższych sprawozdań.

Dzięki nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, złożenia do Repozytorium może dokonać także pełnomocnik zawodowy (adwokat, radca prawny).

Należy jednak pamiętać o obowiązku podpisania rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności przez wszystkich członków zarządu spółki za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Dane obowiązki muszą być wykonane przez członków zarządu osobiście.

Więcej informacji na temat – w naszych wcześniejszych wpisach:

a) terminy i forma sporządzenia sprawozdań finansowych za 2018 rok:

https://www.dudkowiak.pl/blog/terminy-i-forma-sporządzenia-sprawozdań-finansowych-za-2018-rok.html

b) podpisywanie sprawozdań finansowych:

https://www.dudkowiak.pl/blog/sporządzenie-i-złożenie-sprawozdań-finansowych-spółek-polskich-za-2018-rok-ważne-informacje-dla-obcokrajowców.html

c) sankcje za nieterminowe złożenie rocznych sprawozdań:

https://www.dudkowiak.pl/blog/sankcje-za-nieterminowe-złożenie-sprawozdania-finansowego-–-spółka-z-ograniczoną-odpowiedzialnością-oraz-spółka-akcyjna.htmlDenis Ushakov

Prawnik

Denis Ushakov

Senior Counsel

Denis Ushakov

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa