Aktualności

7 pakiet sankcji obowiązuje od lipca. Sankcje personalne odnowione do 15 marca 2023 roku

7 pakiet sankcji obowiązuje od lipca. Sankcje personalne odnowione do 15 marca 2023 roku

Siódmy pakiet sankcji unijnych z 21 lipca 2022 roku, nazywany jest „wakacyjnym” i to nie tylko ze względu na okres, w którym zaczął obowiązywać - omija on najbardziej kontrowersyjne postulaty nowych sankcji w dziedzinach energetyki i importu paliw; zamiast tego skupia się jedynie na uszczelnieniu tych obowiązujących. Jednocześnie 14 września ogłoszono przedłużenie obowiązywania sankcji personalnych do 15 marca 2023.

Najważniejsze elementy

Pomimo zastrzeżeń krytyków, lipcowy pakiet sankcji nie jest zupełnie bezzębny. Bruksela zakazała zakupu, przywozu oraz transferu złota i biżuterii z Rosji, w tym wywożonego do krajów trzecich po 22 lipca 2022 roku. Zakaz ten obejmuje również wyroby biżuteryjne i jubilerskie. Przypomnieć warto, że Rosja jest drugim na świecie największym eksporterem tego kruszcu.

Zakazano również świadczenia usług ratingu kredytowego na rzecz lub w odniesieniu do jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji. Rozszerzono obowiązujący już wcześniej zakaz przyjmowania depozytów oraz poszerzono listę produktów podwójnego zastosowania oraz technologii.

Doprecyzowanie  procedury

Z praktycznego punktu widzenia, najważniejszym elementem nowego pakietu sankcji jest doprecyzowanie obowiązujących regulacji. Podkreślono, że obowiązujące sankcje nie dotyczą handlu produktami rolnymi pomiędzy Rosją a krajami Unii (o ile nie są zaangażowane w niego podmioty objęte sankcjami) oraz państwami trzecimi, co budziło wcześniej rozmaite kontrowersje.

Wprowadzono również uszczegółowienie procedury dotyczącej wyjątków od zakazów eksportu  przez właściwe organy krajowe udzielające zezwoleń na podstawie odstępstw przewidzianych w 833/2014.

Sankcje personalne przedłużone do marca 2023 roku<. Kiedy nowe sankcje?

W komunikacie z 14 września 2022 roku,  Rada (UE) poinformowała o wydłużeniu okresu obowiązywania sankcji indywidualnych o kolejne 6 miesięcy. Sankcje przewidują zakaz wjazdu osób z listy sankcyjnej, a także zamrożenie aktywów osób i podmiotów objętych sankcjami oraz zakaz udostępniania im środków finansowych i innych zasobów gospodarczych. Sankcjom podlegać będzie nadal 1206 osób i 108 podmiotów.

Na razie brak potwierdzonych informacji o tym, kiedy Bruksela planuje wprowadzić nowy pakiet sankcji. Z doniesień prasowych wynika jednak, że cały czas trwają w tym zakresie rozmowy, których przedmiotem jest m.in., wywołujący kontrowersję postulat wprowadzenia zamrożenia wiz dla obywateli Federacji Rosyjskiej.

Przypominamy, że specjaliści z naszej kancelarii od początku wprowadzenia sankcji na szeroką skalę prowadzą wyspecjalizowane doradztwo dla przedsiębiorców i podmiotów działających na rynkach w Polsce i w Unii Europejskiej.Magdalena Napierała

Prawnik

Magdalena Napierała

Adwokat, Counsel

Magdalena Napierała

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa