Aktualności

9 pakiet sankcji przyjęty

9 pakiet sankcji przyjęty

 

Nowe sankcje mają uderzyć w przemysł wojenny.

 

Głównym celem obecnego pakietu sankcji jest uniemożliwienie zaopatrywania machiny wojennej Federacji Rosyjskiej w produkty i technologie podwójnego zastosowania, a także technologie, które mogą posłużyć wzmocnieniu rosyjskiego sektora obrony i bezpieczeństwa. Do wykazu środków podlegających ograniczeniom eksportu dodano m.in. silniki dronów, sprzęt noktowizyjny i radionawigacyjny, środki rozpraszania tłumu oraz komponenty elektroniczne nadające się do stosowania w lotnictwie i przemyśle kosmicznym. Ograniczenia obejmują również zakaz nowych inwestycji w rosyjskim sektorze górniczym, poza działalnościami górniczą i wydobywczą co do niektórych surowców krytycznych.

 

Zakaz zajmowania stanowisk dla obywateli Unii Europejskiej

 

Nowy pakiet zakazuje również mieszkańcom Unii Europejskiej zajmowania stanowisk w organach zarządzających osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji które podlegają kontroli publicznej lub są w ponad 50 % własnością publiczną lub w których Rosja, jej rząd lub bank centralny mają prawo do udziału w zyskach lub z którymi Rosja, jej rząd lub bank centralny pozostają w innych istotnych stosunkach gospodarczych. Dotyczy to również osób prawnych kontrolowanych przez takie podmioty lub działających pod ich kierunkiem.

 

Zakazy na rynku świadczenia usług

 

Po wprowadzonych poprzednio zakazach świadczenia usług księgowych, doradczych czy prawnych, nowe sankcje statuują zakaz świadczenia usług w zakresie reklamy, badań rynku i opinii publicznej przez podmioty unijne, a także świadczenia usług w zakresie testowania produktów i inspekcji technicznej na rzecz Federacji Rosyjskiej.

 

Przypominamy, że specjaliści z naszej kancelarii prowadzą od początku wprowadzenia sankcji prowadzą wyspecjalizowane doradztwo w tym zakresie skierowane do przedsiębiorców i podmiotów działających na rynkach w Polsce i w Unii Europejskiej.Magdalena Napierała

Prawnik

Magdalena Napierała

Adwokat, Counsel

Magdalena Napierała

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa