Aktualności

06.09.2019

Najnowszy raport GUNB – ruch budowlany w pierwszym półroczu 2019 roku

Czytaj więcej →

04.09.2019

Szansa dla pracodawców, którzy chcą prowadzić prewencyjne kontrole…

Czytaj więcej →

02.08.2019

Zmiany w Prawie Budowlanym – uproszczenia dla inwestorów kosztem praw…

Czytaj więcej →

23.07.2019

Nowelizacja Prawa Budowlanego – tylko pięć lat na stwierdzenie nieważności…

Czytaj więcej →

11.07.2019

WSA we Wrocławiu: Zakaz udzielenia pozwolenia na budowę, gdy decyzja…

Czytaj więcej →

28.06.2019

Zła wiadomość dla pracodawców. Urząd Ochrony Danych Osobowych uznał…

Czytaj więcej →

13.06.2019

Uchwała Sądu Najwyższego – roszczenie o wykup nielegalnie zabudowanej…

Czytaj więcej →

07.06.2019

TSUE: Obowiązek podatkowy w VAT powstaje również w momencie podpisania…

Czytaj więcej →

03.06.2019

Sankcje za nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego – spółka…

Czytaj więcej →

20.05.2019

Brak zgody sąsiada może wstrzymać inwestycję nawet po uzyskaniu pozwolenia…

Czytaj więcej →

07.05.2019

Czy wielkopowierzchniowe obiekty handlowe zawsze wymagają planu miejscowego?

Czytaj więcej →

19.02.2019

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach…

Czytaj więcej →

18.02.2019

Reklamowe samowole budowlane

Czytaj więcej →

05.02.2019

Kontrole PIP 2019 – jakie rodzaje działalności będą kontrolowane?

Czytaj więcej →

04.02.2019

Wiemy już kogo skontroluje PiP w 2019 roku!

Czytaj więcej →

30.01.2019

Zmiany w Prawie Pracy 2019

Czytaj więcej →

29.01.2019

TAX ALERT – schematy podatkowe (styczeń 2019r.)

Czytaj więcej →

02.11.2018

Qumak S.A. - wniosek o ogłoszenie upadłości

Czytaj więcej →

18.09.2018

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Czytaj więcej →

11.06.2018

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Czytaj więcej →

15.11.2017

Uproszczenia w procesie budowlanym

Czytaj więcej →