Aktualności

18.09.2019

Zmiany ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Czytaj więcej →

12.08.2019

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego…

Czytaj więcej →

05.08.2019

Świadectwa pochodzenia i gwarancje pochodzenia jako mechanizmy wsparcia…

Czytaj więcej →

17.07.2019

Przedsiębiorcy – uwaga krótki termin do skorzystania z obniżonych…

Czytaj więcej →

02.07.2019

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

Czytaj więcej →

18.06.2019

Ograniczenia możliwości przeniesienia koncesji wynikające z ustawy…

Czytaj więcej →

13.06.2019

Prawo Energetyczne Ukrainy. Wybór źródeł – nowa publikacja przygotowana…

Czytaj więcej →

04.06.2019

Możliwość przeniesienia koncesji w ustawie Prawo geologiczne i górnicze

Czytaj więcej →

22.05.2019

Projektowane zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach…

Czytaj więcej →

10.05.2019

Zmiany w ustawie OOŚ

Czytaj więcej →

20.02.2019

Import węgla w 2018 roku ponownie wzrasta o 50% !

Czytaj więcej →

04.02.2019

Wiemy już kogo skontroluje PiP w 2019 roku!

Czytaj więcej →

15.01.2019

Ustawa o cenach prądu

Czytaj więcej →

23.08.2018

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

Czytaj więcej →

01.06.2018

Nowe wymogi w zakresie handlu emisjami w Polsce

Czytaj więcej →

15.02.2018

Wpis do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe

Czytaj więcej →

02.11.2017

Akcyza przy sprzedaży energii na rzecz prosumenta

Czytaj więcej →

23.10.2017

Propozycje powołania Dyrekcji Ochrony Środowiska

Czytaj więcej →