Aktualności

06.08.2019

Przedawnienie roszczeń przy umowach sprzedaży z przedsiębiorcą zagranicznym.…

Czytaj więcej →

30.07.2019

Faktury tylko do paragonów zawierających NIP kontrahenta

Czytaj więcej →

09.07.2019

Spory transgraniczne. Uprawnienia stron umowy wynikające z Konwencji…

Czytaj więcej →

16.05.2019

Projekt nowelizacji ustawy z dnia z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych…

Czytaj więcej →

02.05.2019

Ciekawe M&A w 1Q2019

Czytaj więcej →

23.04.2019

Terminy i forma sporządzenia sprawozdań finansowych za 2018 rok

Czytaj więcej →

18.04.2019

Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Czy każdy podwykonawca…

Czytaj więcej →

11.04.2019

Zmiany w prawie własności przemysłowej i nowe uprawnienia właścicieli…

Czytaj więcej →

03.04.2019

Pierwsza kara nałożona przez Prezesa PUODO za niewywiązanie się z…

Czytaj więcej →

25.03.2019

W którym państwie przedsiębiorca zagraniczny może pozwać swojego polskiego…

Czytaj więcej →

18.03.2019

Sporządzenie i złożenie sprawozdań finansowych spółek polskich za…

Czytaj więcej →

12.03.2019

Zmiany w procedurze cywilnej – powrót trybu gospodarczego

Czytaj więcej →

20.02.2019

Import węgla w 2018 roku ponownie wzrasta o 50% !

Czytaj więcej →

10.12.2018

Zawarcie umowy przez organ nieuprawniony - nowelizacja

Czytaj więcej →

15.10.2018

Projekt ustawy o zatorach płatniczych

Czytaj więcej →

20.07.2018

Przedawnienie roszczeń majątkowych

Czytaj więcej →

11.06.2018

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Czytaj więcej →

18.04.2018

Oddział spółki zagranicznej w Polsce - nowe przepisy

Czytaj więcej →

27.02.2018

Zakaz handlu w niedzielę

Czytaj więcej →

15.02.2018

Wpis do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe

Czytaj więcej →

28.11.2017

Rękojmia za wady towaru w obrocie między przedsiębiorcami

Czytaj więcej →

03.12.2015

Rejestracja spółki akcyjnej w Bułgarii

Czytaj więcej →

28.09.2010

Pozwy zbiorowe w polskiej rzeczywistości

Czytaj więcej →

22.06.2010

Arytkuł nt. egzekucji obowiązków alimentacyjnych zagranicą

Czytaj więcej →