Aktualności

03.06.2020

Podatki: Podatkowy odwrót od wsparcia innowacyjności?

Czytaj więcej →

18.05.2020

Ochrona danych osobowych: Problem mierzenia temperatury pracownikom…

Czytaj więcej →

11.05.2020

Bankowość: Karalność lichwy na mocy Tarczy 3.0

Czytaj więcej →

04.05.2020

Bankowość i usługi płatnicze: COVID-19 a rynek konsumenta – wyniki…

Czytaj więcej →

15.04.2020

Spółki i prawo korporacyjne: Zasady udziału w zgromadzeniach wspólników…

Czytaj więcej →

24.03.2020

Ochrona danych osobowych: Kara PUODO dla szkoły za przetwarzanie danych…

Czytaj więcej →

16.03.2020

Przedsiębiorcy: Projekt zmian w specustawie dot. COVID-19 przewidujący…

Czytaj więcej →

24.02.2020

Prawo korporacyjne: Odpowiedzialność materialna pracownika pełniącego…

Czytaj więcej →

22.01.2020

Prawo autorskie: Dzierżawa praw autorskich majątkowych do znaku towarowego…

Czytaj więcej →

17.01.2020

Prawo bankowe: Biała lista nie będzie dotyczyć transakcji typu pay-by-link

Czytaj więcej →

31.12.2019

Spółki i prawo korporacyjne: Umowa dowodowa w sporach między przedsiębiorcami

Czytaj więcej →

10.12.2019

Ochrona praw artysty wykonawcy w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości…

Czytaj więcej →

29.11.2019

Odszkodowanie za naruszenie majątkowych praw autorskich w świetle…

Czytaj więcej →

22.11.2019

Prawo do żądania usunięcia linków z wyszukiwarki internetowej i do…

Czytaj więcej →

03.10.2019

Morele.net ukarane rekordową karą za naruszenie przepisów RODO

Czytaj więcej →

25.09.2019

Zarządzanie i nadzór w prostej spółce akcyjnej przez radę dyrektorów

Czytaj więcej →

26.08.2019

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy…

Czytaj więcej →

21.08.2019

IP Box także dla freelancerów?

Czytaj więcej →

14.08.2019

Ulga IP BOX w wyjaśnieniach Ministra Finansów

Czytaj więcej →

08.08.2019

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – dodatkowe obowiązki…

Czytaj więcej →

31.07.2019

Prosta Spółka Akcyjna – nowe rozwiązanie dla startupów

Czytaj więcej →

29.07.2019

Koniec z podszywaniem się nieznanych osób pod pracowników Kancelarii…

Czytaj więcej →

11.04.2019

Zmiany w prawie własności przemysłowej i nowe uprawnienia właścicieli…

Czytaj więcej →

23.01.2019

Kolejna kara za naruszanie przepisów RODO – tym razem dla GOOGLE LLC

Czytaj więcej →

20.12.2018

Komisja Europejska jako naczelny organ ochrony zasad konkurencji Unii…

Czytaj więcej →

14.12.2018

Wytyczne 3/2018 dotyczące terytorialnego zakresu stosowania RODO –…

Czytaj więcej →

02.11.2018

Dyrektywa Omnibus

Czytaj więcej →

31.10.2018

Rejestr małych instytucji płatniczych

Czytaj więcej →

11.06.2018

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Czytaj więcej →

27.03.2018

Preferencyjne rozliczanie kosztów pracy twórczej

Czytaj więcej →