Aktualności

10.09.2019

Silne uwierzytelnianie – KNF przewiduje ataki phishingowe

Czytaj więcej →

09.09.2019

Coraz bliżej uregulowania wymogów zgłoszenia dla KIP

Czytaj więcej →

06.09.2019

Najnowszy raport GUNB – ruch budowlany w pierwszym półroczu 2019 roku

Czytaj więcej →

22.08.2019

Krajowa ocena ryzyka gotowa – kto powinien ją wdrożyć?

Czytaj więcej →

20.08.2019

Silne uwierzytelnianie – KNF dopuszcza okres przejściowy po 14 września…

Czytaj więcej →

20.08.2019

Niebankowi dostawcy usług płatniczych - czy Twoje środki są bezpieczne…

Czytaj więcej →

05.08.2019

Świadectwa pochodzenia i gwarancje pochodzenia jako mechanizmy wsparcia…

Czytaj więcej →

02.08.2019

Zmiany w Prawie Budowlanym – uproszczenia dla inwestorów kosztem praw…

Czytaj więcej →

24.07.2019

Krajowa ocena ryzyka gotowa – czy instytucje płatnicze mogą prowadzić…

Czytaj więcej →

23.07.2019

Nowelizacja Prawa Budowlanego – tylko pięć lat na stwierdzenie nieważności…

Czytaj więcej →

18.07.2019

Najważniejsze proponowane zmiany w projekcie ustawy o zmianie ustawy…

Czytaj więcej →

12.07.2019

Płatności zbliżeniowe jednak z pinem

Czytaj więcej →

11.07.2019

WSA we Wrocławiu: Zakaz udzielenia pozwolenia na budowę, gdy decyzja…

Czytaj więcej →

02.07.2019

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

Czytaj więcej →

27.06.2019

Mała liberalizacja przepisów o obrocie ziemią rolną

Czytaj więcej →

18.06.2019

Ograniczenia możliwości przeniesienia koncesji wynikające z ustawy…

Czytaj więcej →

17.06.2019

Automatyczna wideoweryfikacja klienta – czy KNF ją dopuszcza?

Czytaj więcej →

13.06.2019

Prawo Energetyczne Ukrainy. Wybór źródeł – nowa publikacja przygotowana…

Czytaj więcej →

11.06.2019

Wideoweryfikacja klienta – KNF zapowiada kontrole podmiotów nadzorowanych

Czytaj więcej →

04.06.2019

Możliwość przeniesienia koncesji w ustawie Prawo geologiczne i górnicze

Czytaj więcej →

24.05.2019

Nowe obowiązki sprawozdawcze zagranicznych firm inwestycyjnych

Czytaj więcej →

20.05.2019

Brak zgody sąsiada może wstrzymać inwestycję nawet po uzyskaniu pozwolenia…

Czytaj więcej →

09.05.2019

Uruchomiono ogólnoeuropejski rejestr dostawców usług płatniczych EUNB…

Czytaj więcej →

08.05.2019

Portugalski Groundlink z licencją Urzędu Lotnictwa Cywilnego na obsługę…

Czytaj więcej →

07.05.2019

Czy wielkopowierzchniowe obiekty handlowe zawsze wymagają planu miejscowego?

Czytaj więcej →

29.04.2019

Zapewnienie realizacji zasady trwałości decyzji administracyjnej w…

Czytaj więcej →

24.04.2019

Pierwsza polska instytucja pieniądza elektroncznego czyli blockchain…

Czytaj więcej →

12.04.2019

Konieczność zmiany przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze dotyczących…

Czytaj więcej →

10.04.2019

Czy nawiązywanie stosunków gospodarczych na odległość stanowi o wyższym…

Czytaj więcej →

04.04.2019

No-deal Brexit czyli jak brytyjski dostawca usług płatniczych może…

Czytaj więcej →