Aktualności

12.07.2019

Płatności zbliżeniowe jednak z pinem

Czytaj więcej →

11.07.2019

WSA we Wrocławiu: Zakaz udzielenia pozwolenia na budowę, gdy decyzja…

Czytaj więcej →

02.07.2019

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

Czytaj więcej →

27.06.2019

Mała liberalizacja przepisów o obrocie ziemią rolną

Czytaj więcej →

18.06.2019

Ograniczenia możliwości przeniesienia koncesji wynikające z ustawy…

Czytaj więcej →

17.06.2019

Automatyczna wideoweryfikacja klienta – czy KNF ją dopuszcza?

Czytaj więcej →

13.06.2019

Prawo Energetyczne Ukrainy. Wybór źródeł – nowa publikacja przygotowana…

Czytaj więcej →

11.06.2019

Wideoweryfikacja klienta – KNF zapowiada kontrole podmiotów nadzorowanych

Czytaj więcej →

04.06.2019

Możliwość przeniesienia koncesji w ustawie Prawo geologiczne i górnicze

Czytaj więcej →

24.05.2019

Nowe obowiązki sprawozdawcze zagranicznych firm inwestycyjnych

Czytaj więcej →

20.05.2019

Brak zgody sąsiada może wstrzymać inwestycję nawet po uzyskaniu pozwolenia…

Czytaj więcej →

09.05.2019

Uruchomiono ogólnoeuropejski rejestr dostawców usług płatniczych EUNB…

Czytaj więcej →

08.05.2019

Portugalski Groundlink z licencją Urzędu Lotnictwa Cywilnego na obsługę…

Czytaj więcej →

07.05.2019

Czy wielkopowierzchniowe obiekty handlowe zawsze wymagają planu miejscowego?

Czytaj więcej →

29.04.2019

Zapewnienie realizacji zasady trwałości decyzji administracyjnej w…

Czytaj więcej →

24.04.2019

Pierwsza polska instytucja pieniądza elektroncznego czyli blockchain…

Czytaj więcej →

12.04.2019

Konieczność zmiany przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze dotyczących…

Czytaj więcej →

10.04.2019

Czy nawiązywanie stosunków gospodarczych na odległość stanowi o wyższym…

Czytaj więcej →

04.04.2019

No-deal Brexit czyli jak brytyjski dostawca usług płatniczych może…

Czytaj więcej →

29.03.2019

Nowa metoda autoryzacji, czyli płatności zbliżeniowe bez limitu kwotowego

Czytaj więcej →

13.03.2019

Dlaczego warto zbadać, czy kupowana nieruchomość jest objęta ochroną…

Czytaj więcej →

20.02.2019

Import węgla w 2018 roku ponownie wzrasta o 50% !

Czytaj więcej →

18.02.2019

Reklamowe samowole budowlane

Czytaj więcej →

18.01.2019

Brexit a paszportowanie działalności krajowej instytucji płatniczej…

Czytaj więcej →

21.12.2018

Wniosek o wydanie zezwolenia krajowej instytucji płatniczej - po 6…

Czytaj więcej →

16.11.2018

Brexit a paszportowanie działalności krajowej instytucji płatniczej…

Czytaj więcej →

31.10.2018

Rejestr małych instytucji płatniczych

Czytaj więcej →

15.10.2018

Krajowe instytucje płatnicze – spóźniona lub błędna reautoryzacja…

Czytaj więcej →

01.06.2018

Nowe wymogi w zakresie handlu emisjami w Polsce

Czytaj więcej →

15.02.2018

Wpis do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe

Czytaj więcej →