Aktualności

14.10.2021

Koncesje: Ułatwienia w budowie domów do 70 m2

Czytaj więcej →

07.10.2021

Umowy i transakcje handlowe: Rząd nie ustali maksymalnej kwoty prowizji…

Czytaj więcej →

27.09.2021

Windykacja należności: Internetowa licytacja nieruchomości – zmiany…

Czytaj więcej →

27.08.2021

Nieruchomości: Likwidacja korzyści podatkowych z wynajmu mieszkań

Czytaj więcej →

18.08.2021

Prawo administracyjne: Koniec roszczeń reprywatyzacyjnych. Nowelizacja…

Czytaj więcej →

11.08.2021

Prawo pracy: Obowiązek weryfikacji legalności pobytu i pracy cudzoziemca…

Czytaj więcej →

06.07.2021

Nieruchomości: Nowa ustawa deweloperska – sprzedaż nieruchomości bez…

Czytaj więcej →

23.06.2021

Nieruchomości: Umowa rezerwacyjna z deweloperem w świetle nowych przepisów

Czytaj więcej →

11.05.2021

Nieruchomości: Sąd Najwyższy potwierdza zakaz wpisu hipoteki przymusowej…

Czytaj więcej →

17.02.2021

Nieruchomości: Garzoni S.A. wchodzi na polski rynek nieruchomości…

Czytaj więcej →

27.01.2021

Nieruchomości: Przedstawiciel podatkowy spółki nieruchomościowej w…

Czytaj więcej →

26.01.2021

Spory sądowe: Wykreślenie dłużnika z księgi wieczystej a egzekucja…

Czytaj więcej →

18.01.2021

Nieruchomości: Od 2021 roku podatek ryczałtowy od najmu także dla…

Czytaj więcej →

07.12.2020

Nieruchomości: Sprzedaż nieruchomości nie zwalnia z obowiązku rekultywacji

Czytaj więcej →

01.12.2020

Nieruchomości: Uzgodnienie treści księgi wieczystej nie pomoże, gdy…

Czytaj więcej →

06.11.2020

Nieruchomości: Zmiany w zasadach podejmowania uchwał zarządu wspólnoty…

Czytaj więcej →

04.11.2020

Spory sądowe: Wywłaszczenie nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży…

Czytaj więcej →

26.10.2020

Nieruchomości: Rozwiązanie umowy najmu komercyjnego z powodu stanu…

Czytaj więcej →

19.10.2020

Nieruchomości: Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków do odwołania…

Czytaj więcej →

16.10.2020

Nieruchomości: Spółka nieruchomościowa w nowelizacji ustawy o CIT

Czytaj więcej →

13.10.2020

Nieruchomości: Przedłużenie płatności rat podatku od nieruchomości…

Czytaj więcej →

15.09.2020

Podatki: Stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku

Czytaj więcej →

10.09.2020

Nieruchomości: Nowelizacja prawa budowlanego – prostsza przebudowa…

Czytaj więcej →

03.08.2020

Nieruchomości: Swobodne nabywanie nieruchomości w Polsce przez obywateli…

Czytaj więcej →

30.07.2020

Umowy i transakcje handlowe: Nowelizacja Kodeksu cywilnego - zmiany…

Czytaj więcej →

14.07.2020

Nieruchomości: Ochrona praw konsumenta w umowach o roboty budowlane

Czytaj więcej →

23.06.2020

Nieruchomości: Sąd Najwyższy potwierdza prawo obligatariusza do dochodzenia…

Czytaj więcej →

04.06.2020

Umowy i transakcje handlowe: Nieważność przewłaszczenia na zabezpieczenie…

Czytaj więcej →

21.05.2020

Podatki: Użytkowanie samochodu osobowego w działalności gospodarczej…

Czytaj więcej →

21.04.2020

Nieruchomości: Dodatkowa ochrona najemców lokali mieszkalnych w ramach…

Czytaj więcej →