Aktualności

17.02.2021

Nieruchomości: Garzoni S.A. wchodzi na polski rynek nieruchomości…

Czytaj więcej →

27.01.2021

Nieruchomości: Przedstawiciel podatkowy spółki nieruchomościowej w…

Czytaj więcej →

26.01.2021

Spory sądowe: Wykreślenie dłużnika z księgi wieczystej a egzekucja…

Czytaj więcej →

18.01.2021

Nieruchomości: Od 2021 roku podatek ryczałtowy od najmu także dla…

Czytaj więcej →

07.12.2020

Nieruchomości: Sprzedaż nieruchomości nie zwalnia z obowiązku rekultywacji

Czytaj więcej →

01.12.2020

Nieruchomości: Uzgodnienie treści księgi wieczystej nie pomoże, gdy…

Czytaj więcej →

06.11.2020

Nieruchomości: Zmiany w zasadach podejmowania uchwał zarządu wspólnoty…

Czytaj więcej →

04.11.2020

Spory sądowe: Wywłaszczenie nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży…

Czytaj więcej →

26.10.2020

Nieruchomości: Rozwiązanie umowy najmu komercyjnego z powodu stanu…

Czytaj więcej →

19.10.2020

Nieruchomości: Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków do odwołania…

Czytaj więcej →

16.10.2020

Nieruchomości: Spółka nieruchomościowa w nowelizacji ustawy o CIT

Czytaj więcej →

13.10.2020

Nieruchomości: Przedłużenie płatności rat podatku od nieruchomości…

Czytaj więcej →

15.09.2020

Podatki: Stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku

Czytaj więcej →

10.09.2020

Nieruchomości: Nowelizacja prawa budowlanego – prostsza przebudowa…

Czytaj więcej →

03.08.2020

Nieruchomości: Swobodne nabywanie nieruchomości w Polsce przez obywateli…

Czytaj więcej →

30.07.2020

Umowy i transakcje handlowe: Nowelizacja Kodeksu cywilnego - zmiany…

Czytaj więcej →

14.07.2020

Nieruchomości: Ochrona praw konsumenta w umowach o roboty budowlane

Czytaj więcej →

23.06.2020

Nieruchomości: Sąd Najwyższy potwierdza prawo obligatariusza do dochodzenia…

Czytaj więcej →

04.06.2020

Umowy i transakcje handlowe: Nieważność przewłaszczenia na zabezpieczenie…

Czytaj więcej →

21.05.2020

Podatki: Użytkowanie samochodu osobowego w działalności gospodarczej…

Czytaj więcej →

21.04.2020

Nieruchomości: Dodatkowa ochrona najemców lokali mieszkalnych w ramach…

Czytaj więcej →

15.04.2020

Spółki i prawo korporacyjne: Zasady udziału w zgromadzeniach wspólników…

Czytaj więcej →

06.04.2020

Umowy i transakcje handlowe: Zasady zwolnienia z czynszu i innych…

Czytaj więcej →

26.03.2020

Przedsiębiorcy: Czy zwalczanie epidemii COVID-19 umożliwia władzy…

Czytaj więcej →

25.03.2020

Przedsiębiorcy: Czy prywatne przedsiębiorstwo może stanowić infrastrukturę…

Czytaj więcej →

12.03.2020

Prawo administracyjne: Nowe regulacje w zakresie warunków przyłączenia…

Czytaj więcej →

02.03.2020

Energetyka: Kary pieniężne dla przedsiębiorstw energetycznych za nieterminowe…

Czytaj więcej →

14.02.2020

Nieruchomości: Uproszczona legalizacja samowoli budowlanej sprzed…

Czytaj więcej →

11.02.2020

Nieruchomości: Nowelizacja Prawa budowlanego – przeniesienie pozwolenia…

Czytaj więcej →

30.01.2020

Spory sądowe: Roszczenia cywilnoprawne właściciela nieruchomości obciążonej…

Czytaj więcej →