Aktualności

18.09.2019

Zmiany ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Czytaj więcej →

06.09.2019

Najnowszy raport GUNB – ruch budowlany w pierwszym półroczu 2019 roku

Czytaj więcej →

28.08.2019

Zmiany na rynku usług płatniczych - dane KNF za okres 07/2018 - 03/2019

Czytaj więcej →

28.08.2019

Połączenie spółek nie narusza zakazu zbywania nieruchomości

Czytaj więcej →

20.08.2019

Niebankowi dostawcy usług płatniczych - czy Twoje środki są bezpieczne…

Czytaj więcej →

12.08.2019

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego…

Czytaj więcej →

05.08.2019

Świadectwa pochodzenia i gwarancje pochodzenia jako mechanizmy wsparcia…

Czytaj więcej →

02.08.2019

Zmiany w Prawie Budowlanym – uproszczenia dla inwestorów kosztem praw…

Czytaj więcej →

23.07.2019

Nowelizacja Prawa Budowlanego – tylko pięć lat na stwierdzenie nieważności…

Czytaj więcej →

18.07.2019

Najważniejsze proponowane zmiany w projekcie ustawy o zmianie ustawy…

Czytaj więcej →

11.07.2019

WSA we Wrocławiu: Zakaz udzielenia pozwolenia na budowę, gdy decyzja…

Czytaj więcej →

02.07.2019

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

Czytaj więcej →

27.06.2019

Mała liberalizacja przepisów o obrocie ziemią rolną

Czytaj więcej →

18.06.2019

Ograniczenia możliwości przeniesienia koncesji wynikające z ustawy…

Czytaj więcej →

13.06.2019

Prawo Energetyczne Ukrainy. Wybór źródeł – nowa publikacja przygotowana…

Czytaj więcej →

10.06.2019

Utrudnienia w zatrudnianiu cudzoziemców- państwo kończy z tzw. ,,turystyką…

Czytaj więcej →

04.06.2019

Możliwość przeniesienia koncesji w ustawie Prawo geologiczne i górnicze

Czytaj więcej →

30.05.2019

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami - niecały rok na…

Czytaj więcej →

22.05.2019

Projektowane zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach…

Czytaj więcej →

20.05.2019

Brak zgody sąsiada może wstrzymać inwestycję nawet po uzyskaniu pozwolenia…

Czytaj więcej →

13.05.2019

Postępowanie w sprawach ze skargi na decyzje organu administracji…

Czytaj więcej →

10.05.2019

Zmiany w ustawie OOŚ

Czytaj więcej →

08.05.2019

Portugalski Groundlink z licencją Urzędu Lotnictwa Cywilnego na obsługę…

Czytaj więcej →

07.05.2019

Czy wielkopowierzchniowe obiekty handlowe zawsze wymagają planu miejscowego?

Czytaj więcej →

02.05.2019

Ciekawe M&A w 1Q2019

Czytaj więcej →

29.04.2019

Zapewnienie realizacji zasady trwałości decyzji administracyjnej w…

Czytaj więcej →

19.04.2019

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego daje szanse na dochodzenie odszkodowania…

Czytaj więcej →

12.04.2019

Konieczność zmiany przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze dotyczących…

Czytaj więcej →

05.04.2019

Co oznacza no-deal brexit dla inwestorów z Wielkiej Brytanii?

Czytaj więcej →

26.03.2019

Badanie stanu prawnego nieruchomości – nie wystarczy tylko księga…

Czytaj więcej →