Aktualności

11.07.2019

WSA we Wrocławiu: Zakaz udzielenia pozwolenia na budowę, gdy decyzja…

Czytaj więcej →

02.07.2019

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

Czytaj więcej →

27.06.2019

Mała liberalizacja przepisów o obrocie ziemią rolną

Czytaj więcej →

18.06.2019

Ograniczenia możliwości przeniesienia koncesji wynikające z ustawy…

Czytaj więcej →

13.06.2019

Prawo Energetyczne Ukrainy. Wybór źródeł – nowa publikacja przygotowana…

Czytaj więcej →

10.06.2019

Utrudnienia w zatrudnianiu cudzoziemców- państwo kończy z tzw. ,,turystyką…

Czytaj więcej →

04.06.2019

Możliwość przeniesienia koncesji w ustawie Prawo geologiczne i górnicze

Czytaj więcej →

30.05.2019

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami - niecały rok na…

Czytaj więcej →

22.05.2019

Projektowane zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach…

Czytaj więcej →

20.05.2019

Brak zgody sąsiada może wstrzymać inwestycję nawet po uzyskaniu pozwolenia…

Czytaj więcej →

13.05.2019

Postępowanie w sprawach ze skargi na decyzje organu administracji…

Czytaj więcej →

10.05.2019

Zmiany w ustawie OOŚ

Czytaj więcej →

08.05.2019

Portugalski Groundlink z licencją Urzędu Lotnictwa Cywilnego na obsługę…

Czytaj więcej →

07.05.2019

Czy wielkopowierzchniowe obiekty handlowe zawsze wymagają planu miejscowego?

Czytaj więcej →

02.05.2019

Ciekawe M&A w 1Q2019

Czytaj więcej →

29.04.2019

Zapewnienie realizacji zasady trwałości decyzji administracyjnej w…

Czytaj więcej →

19.04.2019

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego daje szanse na dochodzenie odszkodowania…

Czytaj więcej →

12.04.2019

Konieczność zmiany przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze dotyczących…

Czytaj więcej →

05.04.2019

Co oznacza no-deal brexit dla inwestorów z Wielkiej Brytanii?

Czytaj więcej →

26.03.2019

Badanie stanu prawnego nieruchomości – nie wystarczy tylko księga…

Czytaj więcej →

07.09.2018

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających – nowe, ujednolicone…

Czytaj więcej →

15.02.2018

Wpis do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe

Czytaj więcej →

31.07.2017

Zaskarżenie MPZP

Czytaj więcej →

24.07.2017

Nowe przepisy dotyczące działalności instytucji pożyczkowych i pośredników…

Czytaj więcej →

31.05.2017

Nowelizacja KPA - 1 czerwca 2017 roku

Czytaj więcej →