Aktualności

10.08.2023

Zarzut potrącenia po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

Czytaj więcej →

24.07.2023

Nowelizacja KPC – czyli co nowego w procesie sądowym

Czytaj więcej →

05.06.2023

Zabezpieczenie dowodu przez komornika sądowego. Skuteczna alternatywa…

Czytaj więcej →

02.08.2022

Dochodzenie przez zleceniodawcę roszczeń z tytułu naruszenia przez…

Czytaj więcej →

08.07.2022

Weszły w życie zmiany wzmacniające ochronę słabszej strony umowy przed…

Czytaj więcej →

21.01.2022

Zawezwanie do próby ugodowej i wniosek o mediację wkrótce przestaną…

Czytaj więcej →

23.09.2021

Spory sądowe: Przerwanie biegu przedawnienia w drodze zawezwania do…

Czytaj więcej →

18.08.2021

Prawo administracyjne: Koniec roszczeń reprywatyzacyjnych. Nowelizacja…

Czytaj więcej →

28.07.2021

Spory sądowe: Odraczając termin spełnienia świadczenia zmienia się…

Czytaj więcej →

27.07.2021

Spółki i prawo korporacyjne: Cyfryzacja postępowania rejestrowego…

Czytaj więcej →

23.06.2021

Nieruchomości: Umowa rezerwacyjna z deweloperem w świetle nowych przepisów

Czytaj więcej →

14.06.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Nowe wytyczne dotyczące raportowania…

Czytaj więcej →

27.05.2021

Spory sądowe: Zaczną się procesy samorządów ze Skarbem Państwa o pokrycie…

Czytaj więcej →

11.03.2021

Umowy i transakcje handlowe: Umowa z rolnikiem – na co zwrócić uwagę?

Czytaj więcej →

04.03.2021

Bankowość i usługi płatnicze: Cyberbezpieczeństwo usług płatniczych…

Czytaj więcej →

10.02.2021

Spory sądowe: Kontrowersyjny projekt zmian w procedurze cywilnej –…

Czytaj więcej →

05.02.2021

Spory sądowe: Projektowane zmiany w zakresie odbywania rozpraw i posiedzeń…

Czytaj więcej →

26.01.2021

Spory sądowe: Wykreślenie dłużnika z księgi wieczystej a egzekucja…

Czytaj więcej →

30.12.2020

Spółki i prawo korporacyjne: UE i WB zawarły porozumienie brexitowe

Czytaj więcej →

01.12.2020

Nieruchomości: Uzgodnienie treści księgi wieczystej nie pomoże, gdy…

Czytaj więcej →

13.11.2020

Spory sądowe: Odszkodowanie w procesie karnym w najnowszym orzecznictwie…

Czytaj więcej →

04.11.2020

Spory sądowe: Wywłaszczenie nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży…

Czytaj więcej →

13.10.2020

Nieruchomości: Przedłużenie płatności rat podatku od nieruchomości…

Czytaj więcej →

23.06.2020

Nieruchomości: Sąd Najwyższy potwierdza prawo obligatariusza do dochodzenia…

Czytaj więcej →

28.05.2020

Spory sądowe: Od 24 maja 2020 roku wznowiony został bieg terminów…

Czytaj więcej →

30.04.2020

Spory sądowe: Tarcza 3.0: Dalsze zmiany w postępowaniach sądowych

Czytaj więcej →

16.04.2020

Przedsiębiorcy: Tarcza 2.0 - Wtrzymanie biegu na zgłoszenie wniosku…

Czytaj więcej →

02.04.2020

Spory sądowe: Wstrzymanie biegu terminów na czas trwania epidemii…

Czytaj więcej →

31.03.2020

Umowy i transakcje handlowe: Kara umowna w przypadku odstąpienia od…

Czytaj więcej →

05.03.2020

Spory sądowe: Odpowiedzialność osób pełniących funkcje publiczne za…

Czytaj więcej →