Aktualności

12.04.2022

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce oparły się pandemii

Czytaj więcej →

11.04.2022

Przewozy kolejowe na relatywnym plusie

Czytaj więcej →

23.02.2022

Zyski banków w 2021 niższe niż przed pandemią

Czytaj więcej →

14.01.2022

Zmiany w prawie pracy w 2022 – cz. 1

Czytaj więcej →

11.01.2022

Więcej czasu na pożyczkę z Tarczy PFR

Czytaj więcej →

28.09.2021

Podatki: Rekompensaty finansowe dla kontrahentów w kosztach uzyskania…

Czytaj więcej →

11.08.2021

Prawo pracy: Obowiązek weryfikacji legalności pobytu i pracy cudzoziemca…

Czytaj więcej →

24.02.2021

Prawo pracy: Praca zdalna z zagranicy w dobie COVID-19

Czytaj więcej →

05.02.2021

Spory sądowe: Projektowane zmiany w zakresie odbywania rozpraw i posiedzeń…

Czytaj więcej →

13.01.2021

Prawo administracyjne: Niekonstytucyjność przepisów rozporządzenia…

Czytaj więcej →

18.11.2020

Podatki: Subwencja przyznana w ramach Tarczy Antykryzysowej opodatkowane…

Czytaj więcej →

22.10.2020

Prawo administracyjne: Uproszczenia w ustawie o cudzoziemcach

Czytaj więcej →

13.10.2020

Nieruchomości: Przedłużenie płatności rat podatku od nieruchomości…

Czytaj więcej →

28.09.2020

Bankowość i usługi płatnicze: KIP-y koszty nadzoru KNF mogą opłacić…

Czytaj więcej →

04.08.2020

Podatki: MDR - zmiany od 1 lipca 2020 roku oraz nowe terminy raportowania…

Czytaj więcej →

24.07.2020

Prawo Administracyjne: Tarcza 4.0 a zmiany w zamówieniach publicznych

Czytaj więcej →

10.07.2020

Umowy i transakcje handlowe: Tarcza 4.0 a zmiany w zakazie prowadzenia…

Czytaj więcej →

29.06.2020

Przedsiębiorcy: Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorstw…

Czytaj więcej →

17.06.2020

Przedsiębiorcy: Tarcza 4.0: Zmiany w zamówieniach publicznych

Czytaj więcej →

04.06.2020

Umowy i transakcje handlowe: Nieważność przewłaszczenia na zabezpieczenie…

Czytaj więcej →

02.06.2020

Przedsiębiorcy: Podstawowe założenia wersji 3.0 Tarczy Antykryzysowej

Czytaj więcej →

28.05.2020

Spory sądowe: Od 24 maja 2020 roku wznowiony został bieg terminów…

Czytaj więcej →

22.05.2020

Prawo spółek: Zmiany dotyczące obowiązkowej dematerializacji akcji…

Czytaj więcej →

20.05.2020

Usługi płatnicze: Kasy fiskalne online będą wprowadzone, ale później

Czytaj więcej →

18.05.2020

Ochrona danych osobowych: Problem mierzenia temperatury pracownikom…

Czytaj więcej →

12.05.2020

Przedsiębiorcy: Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Podstawowe…

Czytaj więcej →

11.05.2020

Bankowość: Karalność lichwy na mocy Tarczy 3.0

Czytaj więcej →

07.05.2020

Podatki: COVID-19 a podatki - aktualizacja

Czytaj więcej →

06.05.2020

Bankowość i usługi płatnicze: Tymczasowy Profil Zaufany – odpowiedź…

Czytaj więcej →

04.05.2020

Bankowość i usługi płatnicze: COVID-19 a rynek konsumenta – wyniki…

Czytaj więcej →