Aktualności

27.04.2022

Budownictwo mieszkaniowe w fazie hamowania

Czytaj więcej →

20.04.2022

Rejestracja spółek przez podmioty zagraniczne

Czytaj więcej →

12.04.2022

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce oparły się pandemii

Czytaj więcej →

01.04.2022

Cudzoziemiec nabędzie nieruchomość po podziale majątku wspólnego bez…

Czytaj więcej →

31.03.2022

Użytkowanie wieczyste bez kar umownych

Czytaj więcej →

02.02.2022

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego dla nowych podmiotów

Czytaj więcej →

08.04.2021

Bankowość i usługi płatnicze: UKNF o formie umowy o świadczenie usług…

Czytaj więcej →

25.02.2021

Spółki i prawo korporacyjne: Przesłanki zwolnienia z odpowiedzialności…

Czytaj więcej →

27.01.2021

Nieruchomości: Przedstawiciel podatkowy spółki nieruchomościowej w…

Czytaj więcej →

18.01.2021

Nieruchomości: Od 2021 roku podatek ryczałtowy od najmu także dla…

Czytaj więcej →

23.12.2020

Spółki i prawo korporacyjne: Zagraniczne spółki kontrolowane i biznes…

Czytaj więcej →

02.11.2020

Bankowość i usługi płatnicze: Konsultacje EUNB w zakresie raportowania…

Czytaj więcej →

27.10.2020

Bankowość i usługi płatnicze: Unijny pakiet regulacyjny w sprawie…

Czytaj więcej →

11.09.2020

Umowy i transakcje handlowe: Poland. Business Harbour – relokacja…

Czytaj więcej →

27.08.2020

Prawo spółek: Rada Nadzorcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością…

Czytaj więcej →

25.08.2020

Prawo spółek: Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle…

Czytaj więcej →

17.08.2020

Prawo spółek: Grupa spółek w świetle projektowanej nowelizacji kodeksu…

Czytaj więcej →

03.06.2020

Podatki: Podatkowy odwrót od wsparcia innowacyjności?

Czytaj więcej →

29.04.2020

Prawo spółek: Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji…

Czytaj więcej →

23.04.2020

Prawo spółek: Obowiązkowa dematerializacja akcji 2020

Czytaj więcej →