Aktualności

13.05.2019

Postępowanie w sprawach ze skargi na decyzje organu administracji…

Czytaj więcej →

06.05.2019

Procedura Whistleblowing – jak zapewnić jej zgodność z RODO

Czytaj więcej →

23.04.2019

Terminy i forma sporządzenia sprawozdań finansowych za 2018 rok

Czytaj więcej →

18.04.2019

Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Czy każdy podwykonawca…

Czytaj więcej →

05.04.2019

Co oznacza no-deal brexit dla inwestorów z Wielkiej Brytanii?

Czytaj więcej →

03.04.2019

Pierwsza kara nałożona przez Prezesa PUODO za niewywiązanie się z…

Czytaj więcej →

18.03.2019

Sporządzenie i złożenie sprawozdań finansowych spółek polskich za…

Czytaj więcej →

06.03.2019

Zmiany w opłatach za przelewy zagraniczne

Czytaj więcej →

28.02.2019

Nowe prawo ochrony danych osobowych coraz bliżej

Czytaj więcej →

15.02.2019

Co pracodawca powinien wziąć pod uwagę planując wprowadzenie monitoringu…

Czytaj więcej →

06.02.2019

Problemy z przetwarzaniem danych osobowych pracowników po zakończeniu…

Czytaj więcej →

30.01.2019

Wpływ RODO na rynek kredytu konsumenckiego

Czytaj więcej →

23.01.2019

Kolejna kara za naruszanie przepisów RODO – tym razem dla GOOGLE LLC

Czytaj więcej →

14.01.2019

Kiedy podmioty spoza UE muszą ustanowić swojego przedstawiciela w…

Czytaj więcej →

28.12.2018

Ułatwienia w transferze danych osobowych do krajów azjatyckich – trwają…

Czytaj więcej →

14.12.2018

Wytyczne 3/2018 dotyczące terytorialnego zakresu stosowania RODO –…

Czytaj więcej →

03.12.2018

Pierwsze kary finansowe za naruszenie RODO

Czytaj więcej →

15.08.2018

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Czytaj więcej →

11.06.2018

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Czytaj więcej →

18.04.2018

Oddział spółki zagranicznej w Polsce - nowe przepisy

Czytaj więcej →

05.03.2018

Diety z tytułu zagranicznych podróży służbowych

Czytaj więcej →

18.02.2018

Nowe prawo ochrony danych osobowych

Czytaj więcej →

28.11.2017

Rękojmia za wady towaru w obrocie między przedsiębiorcami

Czytaj więcej →

16.08.2017

Europejski Nakaz Zapłaty

Czytaj więcej →

24.07.2017

Wykonalność orzeczeń sądów arbitrażowych

Czytaj więcej →

02.12.2016

Apostille czy legalizacja

Czytaj więcej →

03.12.2015

Rejestracja spółki akcyjnej w Bułgarii

Czytaj więcej →

03.12.2015

Spory sądowe w Bułgarii oraz bułgarski system prawny

Czytaj więcej →

03.12.2015

Rejestracja spółki z o.o. w Bułgarii

Czytaj więcej →

03.12.2015

Kupno nieruchomości w Bułgarii

Czytaj więcej →