Aktualności

AI Act: nowa regulacja sztucznej inteligencji

AI Act: nowa regulacja sztucznej inteligencji

Unijna regulacja dotycząca sztucznej inteligencji, znana jako AI Act, przechodzi obecnie kluczowy etap procedury legislacyjnej. Parlament Europejski przyjął projekt tego rozporządzenia. Teraz pozostało oczekiwanie na przyjęcie go przez Radę UE. Dzięki tej regulacji rozwój i wykorzystywanie sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej będą odbywały się w środowisku zapewniającym ochronę praw wszystkich zainteresowanych.

AI Act ma na celu ochronę praw podstawowych, bezpieczeństwa i zaufania obywateli UE w kontekście wykorzystywania sztucznej inteligencji. Chociaż technologia ta niesie ze sobą wiele korzyści, istnieje również wiele ryzyk związanych z jej użyciem.

Sprawdź w tym artykule, jakie zmiany wejdą w życie wskutek wprowadzenia AI Act.

Kluczowe elementy AI Act

AI Act zakłada skategoryzowanie systemów wykorzystujących AI, odpowiednio do poziomu ryzyka jako:

  • minimalne,
  • niskie,
  • wysokie,
  • niedopuszczalne.

Zakres obowiązków związanych z rozwojem, wdrożeniem oraz korzystaniem z takiego systemu, będzie zależał od poziomu ryzyka osiągniętego  przez dany system.

AI Act ma na celu regulowanie różnych obszarów związanych ze sztuczną inteligencją, takich jak odpowiedzialność za szkody, transparentność algorytmów czy ochrona danych osobowych. W przepisach AI Act znajdziemy regulacje dotyczące nadzoru, testowania i certyfikacji systemów AI, aby zapewnić ich zgodność z unijnymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

Warto także wspomnieć, że dla wybranych branż wprowadzone zostaną szczególne wymagania. Przykładem jest sektor finansowy, o którym pisaliśmy tym tutaj.

Jakie będą dalsze kroki?

Po zatwierdzeniu przez Radę UE, AI Act będzie miał bezpośrednie zastosowanie we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Oznacza to, że nie będzie konieczne wprowadzenie regulacji krajowych wdrażających przyjęte rozwiązania. Jednakże, w celu zapewnienia pełnej skuteczności rozwiązań przyjętych w AI Act na gruncie lokalnych porządków prawnych, Państwa członkowskie będą wprowadzały  przepisy w swoich systemach prawnych.

Wejście w życie AI Act wymusi dostosowanie krajowego porządku prawnego również w Polsce. Prace nad tym zagadnieniem już trwają. Szczegółowe relacje w tym zakresie można znaleźć na rządowej stronie internetowej.

Jakie są konsekwencje dla przedsiębiorców?

Nowa regulacja może mieć istotne konsekwencje dla firm działających w obszarze sztucznej inteligencji. Nie dotyczy to wyłącznie producentów takich rozwiązań, ale również podmiotów, które będą wdrażać gotowe narzędzia korzystające z AI w swoich organizacjach, produktach czy usługach.

Firmy działające w obszarze sztucznej inteligencji powinny przygotować się na nowe wymogi regulacyjne, dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych. Konieczne może być dostosowanie istniejących rozwiązań technologicznych oraz procesów biznesowych do nowych standardów określonych w AI Act.

Przygotuj się już dziś na nadchodzące zmiany w związku z AI Act

AI Act stanowi przełomowy krok w regulacji sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej. Nowa struktura prawno-techniczna ma na celu zapewnienie równowagi pomiędzy innowacjami w dziedzinie AI a ochroną praw jednostek. Nadchodzące kolejne kroki w procedurze legislacyjnej będą kluczowe dla określenia wpływu regulacji na rozwój branży sztucznej inteligencji w Europie.

Opracowanie polityk zgodności, audytów zgodności oraz zarządzanie ryzykiem prawnym związanym z AI Act może być kluczowe dla zapewnienia legalności działalności biznesowej w obszarze sztucznej inteligencji.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zrozumieniu i adaptacji do nowych wymogów wynikających z AI Act, skontaktuj się z naszymi specjalistami. Oferujemy profesjonalne doradztwo oraz pomoc w zakresie audytów zgodności, opracowywania polityk zgodności i zarządzania ryzykiem prawnym.

Nie pozwól, aby złożoność regulacji wpłynęła na Twoją działalność – zadbaj o to, aby Twoje przedsiębiorstwo było w pełni przygotowane na nadchodzące zmiany.

Skorzystaj z naszego wsparcia już dziś, napisz na: info@dudkowiak.com.Alicja Mruczkiewicz

Prawnik

Alicja Mruczkiewicz

Adwokat

Alicja Mruczkiewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa