Aktualności

AML/CFT - KNF kontroluje przede wszystkim instytucje płatnicze

Z danych przekazanych przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że w okresie styczeń – październik 2018 roku niemal co druga (15 na 32 postępowania) kontrola w zakresie AML/CFT (przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) przeprowadzana była u krajowych instytucji płatniczych (KIP). Znacznie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się przy tym inne podmioty nadzorowane przez KNF, jak choćby banki komercyjne (10/32), banki spółdzielcze (3/32), firmy inwestycyjne (4/32), TFI (brak kontroli), zakłady ubezpieczeń na życie (brak kontroli), czy SKOK-i (brak kontroli).

Co istotne, w latach 2016-2017, tylko co pięćdziesiąta kontrola KNF odbywała się w instytucji płatniczej. W naszej ocenie obecna tendencja wzmożonej kontroli rynku krajowych instytucji płatniczych utrzyma się również w roku 2019.

Nieprawidłowości stwierdzone przez KNF dotyczyły przede wszystkim kwestii: szkoleń dla pracowników w zakresie AML/CFT, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (nieprawidłowości przy identyfikacji beneficjenta rzeczywistego), nieterminowości zgłoszeń do GIIF czy braku systemu zastępstw.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, która oferuje usługi w zakresie:

  • wdrożeń przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu AML/CFT,
  • szkoleń dla kadr w zakresie AML/CFT


Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa