Aktualności

Autozapis do PPK w 2023 r. – ważne terminy

Autozapis do PPK w 2023 r. – ważne terminy

W Pracowniczych Planach Kapitałowych obowiązuje zasada automatycznego zapisu, co oznacza, że pracodawca ma obowiązek zapisać do nich każdego pracownika w wieku między 18 a 55 rokiem życia, chyba że pracownik ten złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W stosunku do osób, które złożyły rezygnację z dokonywania wpłat obowiązuje tzw. autozapis, który ponawiany jest co 4 lata. W 2023 r. przypada pierwszy autozapis od czasu powstania programu PPK.

Co oznacza autozapis do PPK?

Przypadający co 4 lata autozapis dotyczy pracowników, którzy wcześniej złożyli rezygnację o dokonywaniu wpłat na PPK. Autozapis jest równoznaczny z tym, że w 2023 r. pracodawcy na nowo będą musieli zgłosić do PPK pracowników między 18 a 55 rokiem, którzy wcześniej zrezygnowali z wpłat na PPK. Oznacza to też, że deklaracje tych pracowników o rezygnacji z odprowadzania wpłat na PPK niejako „wygasną” i ci pracownicy, którzy w dalszym ciągu nie chcą korzystać z PPK, powinni ponownie złożyć deklarację o rezygnacji. W przeciwnym razie zostaną „automatycznie” zapisani przez pracodawców do programu.

Ważne terminy

Do 28 lutego 2023 r. pracodawcy mają obowiązek poinformować pracowników, iż są oni objęci ponownym autozapisem do PPK. Tego dnia wygasają też złożone wcześniej deklaracje o rezygnacji z wpłat na PPK – o czym pracodawca również powinien poinformować pracowników. W tym terminie pracownicy, którzy ukończą 55 rok życia przed 1 kwietnia 2023 r. mogą również zgłosić swoją chęć do dalszego odprowadzania wpłat na PPK.

Od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. – pracownicy, którzy nie chcą korzystać z PPK mają czas na złożenie deklaracji o rezygnacji z wpłat na PPK. W tym czasie następuje również zapisywanie pracowników do PPK.

1 kwietnia 2023 r. – od tego dnia pracodawcy rozpoczynają odprowadzanie wpłat na PPK za każdego zapisanego pracownika.

Rezygnacja z PPK po terminie

Pracownik może w każdej chwili złożyć rezygnację z dokonywania wpłat na PPK. Od momentu złożenia takiej deklaracji przez pracownika pracodawca ma obowiązek zaprzestać dokonywania wpłat na PPK w imieniu pracownika, a także poinformować niezwłocznie instytucję finansową o rezygnacji danego pracownika – nie później niż w terminie 7 dni od złożenia takiej deklaracji.

Deklaracja o rezygnacji z PPK jest skuteczna do końca lutego roku, w którym ma nastąpić automatyczny zapis. Kolejny automatyczny zapis przypadnie 1 kwietnia 2027 r., zaś kolejny 1 kwietnia 2031 r.

Pracownik może też w każdej chwili wycofać się ze swojej rezygnacji i złożyć wniosek o dokonywanie wpłat na PPK.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat prowadzenia PPK oraz obowiązków z tym związanych zachęcamy do kontaktu ze specjalistami z działu prawa pracy naszej Kancelarii pod adresem: info@dudkowiak.comJoanna Kowal

Prawnik

Joanna Kowal

Adwokat, Counsel

Joanna Kowal

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa