Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Akcesoria płatnicze – jak często należy podawać PIN?

Bankowość i usługi płatnicze: Akcesoria płatnicze – jak często należy podawać PIN?

Akcesoria płatnicze umożliwiające płatności NFC są obecnie coraz bardziej popularne. Najwięksi gracze rynku elektronicznego i mobilnego co roku prezentują nowe wersje swoich smartwatchów i smartbandów. Szwedzkie Zrzeszenie Banków zadało EUNB ważne pytanie: „Czy kod PIN wprowadzony, gdy posiadacz karty zakłada urządzenie płatnicze do noszenia, jest nadal ważny jako element wiedzy dla jednej lub kilku transakcji wykonanej później tego samego dnia, jeśli można zapewnić, że urządzenie nie zostało zdjęte?”

Odpowiedź jest dość złożona, ale można ją podsumować prostym stwierdzeniem - obecnie stosowana technologia biometryczna na to pozwala, jednak urządzenia komercyjne już nie.

Według EUNB w przypadkach, gdy:

(i) PIN jest wprowadzany, gdy posiadacz karty zakłada urządzenie do noszenia, dodatkowo

(ii) można zapewnić, że urządzenie nie zostało zdjęte,

- PIN (element „wiedza”) może być potencjalnie ponownie użyty w ramach tej samej sesji, pod warunkiem że dla każdej transakcji zostanie wygenerowany niepowtarzalny kod uwierzytelniający. Jednak według EUNB mechanizm blokowania urządzeń do noszenia zwyczajnie nie gwarantuje, że jego użytkownik pozostaje w tej samej sesji, co wymagałoby nawiązania komunikacji między użytkownikiem a jego dostawcą usług płatniczych oraz utrzymania przez użytkownika otwartej sesji poprzez aktywne używanie akcesoria płatniczego w celu inicjowania transakcji płatniczych.

Innymi słowy - użytkownik akcesoriów płatniczych będzie musiał ponownie wprowadzić PIN oddzielnie dla każdej transakcji płatniczej przeprowadzonej po wygaśnięciu poprzedniej sesji (potwierdzonej PINem).

Powyższe nie wyklucza możliwości skorzystania ze zwolnień z silnego uwierzytelniania klienta na podstawie art. 11-18 Rozporządzenia delegowanego 2018/389.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa