Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: AML – czy kurs internetowy czyni zadość obowiązkowi szkoleniowemu?

Bankowość i usługi płatnicze:  AML – czy kurs internetowy czyni zadość obowiązkowi szkoleniowemu?

W przepisie art. 52 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, każda instytucja obowiązana zapewnia udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych związanych z wykonywaniem tych obowiązków.

W praktyce oznacza to, że każda osoba (pracownik, współpracownik, dyrektor itp.) zaangażowane w realizację obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu (np. przyjmowanie klientów na pokład, sprzedaż, kontrola, obsługa klienta, transakcje, wypełnianie formularzy SAR itp.) jest profesjonalistą przeszkolonym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu, natomiast szkolenia powinny być okresowo powtarzane.

Jednym z często zadawanych pytań jest - jak powinno wyglądać właściwe szkolenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu?

Wewnętrzne a zewnętrzne

Oba warianty są zgodne z przepisami ustawy o praniu pieniędzy, pod warunkiem, że szkolenie jest prowadzone przez osobę lub podmiot posiadający odpowiednie doświadczenie i wykształcenie. Większe podmioty dość często przeprowadzają szkolenia wewnętrznie, gdyż jest to bardziej opłacalne. Natomiast w przypadku mniejszych podmiotów, które mogą zlecić przeprowadzenie szkolenia podmiotowi zewnętrznemu, jest zupełnie odwrotni

Publiczne a prywatne

Również w tym przypadku oba warianty (szkolenia zlecane podmiotom z sektora publicznego i prywatnego) są zgodne z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, pod warunkiem, że szkolenie jest prowadzone przez osobę lub podmiot posiadający odpowiednie doświadczenie i wykształcenie. Zakłada się nieco, że szkolenie prowadzone przez organy publiczne jest zgodne z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Online a Offline

Obie opcje są prawidłowe. W rzeczywistości istnieje kilka publicznych rozwiązań e-learningowych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów, jak na razie tylko w języku polskim.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, która oferuje usługi takie jak:

  1. projektowanie systemów AML oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji,
  2. prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa