Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Broszura informacyjna Komisji Europejskiej - nowe obowiązki dostawców usług płatniczych

Bankowość i usługi płatnicze: Broszura informacyjna Komisji Europejskiej - nowe obowiązki dostawców usług płatniczych

Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy polscy dostawcy usług płatniczych działający na rynku B2C zobowiązani będą do udostępnienia konsumentom broszury informacyjnej Komisji Europejskiej dotyczącej praw konsumentów związanych z dokonywaniem płatności w krajach Unii Europejskiej.

Te nowe przepisy polskiej ustawy o usługach płatniczych stanowią realizację art. 106 Dyrektywa PSD2 (dyrektywa 2015/2366). Broszura, o której mowa, będzie musiała zostać udostępniona konsumentom:

  1. na stronie internetowej dostawcy usług płatniczych (z możliwością wydrukowania broszury),
  2. w formie papierowej w każdym miejscu, w którym dany dostawca usług płatniczych (jego oddział, agent, pośrednik) zawiera umowy o świadczenie usług płatniczych przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
  3. w sposób wygodny dla osób niepełnosprawnych [co może oznaczać dodatkowe środki inne niż w punktach (i) - (ii) powyżej].


Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa