Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Czy będzie trudniej uzyskać status MIP?

Bankowość i usługi płatnicze: Czy będzie trudniej uzyskać status MIP?

W związku z pojawieniem się projektu zmian w ustawie o usługach płatniczych, wśród ekspertów sektora finansowego pojawiły się głośne spekulacje na temat skutków wprowadzenia tych zmian dla podmiotów ubiegających się o uzyskanie statusu MIP. Projekt wprowadza wymóg składania do KNF wraz z wnioskiem o zezwolenie procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowani terroryzmu (AML) oraz informacji o działalności głównej wnioskodawców. W perspektywie może to spowodować wydłużenie okresu rozpatrywania wniosków.

W obecnym stanie prawnym KNF nie weryfikuje branży działalności wnioskodawców, ani nie sprawdza ich procedur AML. Ponieważ opis branżowy MIP-a wpływa na treść procedury AML, trzeba będzie odtąd mieć na uwadze zgodność obu tych dokumentów pod kątem przepisów prawa i oczekiwań KNF. Szacuje się, że w związku z nowymi wymogami okres, w jakim wniosek jest rozpatrywany ulegnie wydłużeniu z 2-5 do 3-8 miesięcy.Aleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa