Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wypowiedział się nt. „silnego uwierzytelnienia” („SCA”) w transakcjach dokonywanych w ramach cyfrowego portfela etapowego

Bankowość i usługi płatnicze: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wypowiedział się nt. „silnego uwierzytelnienia” („SCA”) w transakcjach dokonywanych w ramach cyfrowego portfela etapowego

Cyfrowy portfel (etapowy) to rozwiązanie z zakresu PSP, które pozwala klientom płacić za zakupy bez konieczności okazywania fizycznej karty kredytowej lub debetowej. Klienci ładują dane swojej karty do wybranej przez siebie aplikacji portfela cyfrowego i płacą, zbliżając smartfon lub smartwatch do kompatybilnego terminala lub wybierając jedną z zapisanych metod płatności podczas dokonywania zakupu online. Apple Pay i PayPal to przykłady portfeli cyfrowych. W portfelu etapowym – w przeciwieństwie do portfela typu „pass through” wykorzystuje się etap finansowania i etap płatności. W pierwszym z nich portfel „pozyskuje” środki od kupującego, a w drugim dostarcza je sprzedawcy. Portfel działaj jako pośrednik. Wystawca karty lub sieć nie musi nawet wiedzieć jaki typ karty został użyty, ani znać innych informacji o transakcji, które ujawniane są w toku normalnej operacji „portfelowej”. Portfele etapowe to np. PayPal, Google Wallet i Square Cash.

W skierowanym do EUNB pytaniu numer 2018_4133 poproszono EUNB o wyjaśnienie, czy do transakcji portfelowych (etapowych) wystarczy jednokrotne silne uwierzytelnienie klienta jako płatnika,. Pytanie sugerowało, że etap zasilania portfela mógłby być traktowany już jako inicjowany przez operatora portfela działającego jako merchant i jako takie nie wymagać kolejnego SCA klienta. Kolejny etap, czyli przelanie środków sprzedającemu miałoby następować już bez udziału klienta.

Co do zasady płatności dokonywane na podstawie stałej umowy między klientem a akceptantem, upoważniającej akceptanta do inicjowania kolejnych płatności w związku dostawą towarów lub usług, można uznać za transakcje inicjowane przez odbiorcę, pod warunkiem że płatności te nie są uzależnione od określonego działania płatnika w celu zainicjowania płatność przez odbiorcę.

W portfelu „etapowym”, jeśli klient zarejestrował kartę płatniczą jako źródło finansowania, SCA musi być zastosowane w odniesieniu do transakcji inicjowanych przez płatnika zgodnie z art. 97 ust. 1b PSD2, chyba że znajdzie zastosowanie wyjątek z Rozporządzenia 2018/389.

W tym szczególnym przypadku zaś, gdy transakcja finansowania jest inicjowana przez dostawcę portfela na podstawie (stałej) umowy między użytkownikiem a dostawcą portfela, transakcję finansowania można uznać za transakcję zainicjowaną przez odbiorcę, o ile spełnione są szczegółowe kryteria dla takiej transakcji. SCA należy zatem stosować jedynie przy dodawaniu instrumentu płatniczego w ramach portfela - zgodnie z art. 97 ust. 1 lit. c) dyrektywy PSD2.Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa