Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Kartowe usługi abonamentowe – zmiany na horyzoncie

Bankowość i usługi płatnicze: Kartowe usługi abonamentowe – zmiany na horyzoncie

Komisja Europejska pracuje nad wprowadzeniem zmian w procesie autoryzacji subskrypcji kart płatniczych on-line. KE zwróciła się do największych organizacji płatniczych (Visa, Mastercard, American Express) z wnioskiem o wprowadzenie dodatkowych ostrzeżeń w internetowych płatnościach kartami, które uchroniłyby posiadaczy kart przed akceptacją niechcianych programów subskrypcyjnych.

W dzisiejszych czasach programy subskrypcyjne stały się bardzo popularne - ponieważ są wygodne dla posiadaczy kart  i często wykorzystywane w codziennych płatnościach np. za usługi App Store, Netflix, Spotify, Google Pay i inne. Jednak przy braku odpowiedniej kontroli, takie subskrypcje mogą prowadzić do nadmiernego obciążenia konsumentów. 

Organizacje płatnicze zostały zobowiązane do odniesienia się do koncepcji przedstawionej przez Komisję Europejską i zaproponowania konkretnych rozwiązań, które gwarantowałoby, że każdy program subskrypcji będzie autoryzowany wyłącznie przez dobrze poinformowanych posiadaczy kart. Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa