Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: KIP-y koszty nadzoru KNF mogą opłacić później

Bankowość i usługi płatnicze: KIP-y koszty nadzoru KNF mogą opłacić później

Zgodnie z rozporządzeniem krajowe instytucje płatnicze mają czas na wniesienie opłaty do dnia 30 listopada 2020 roku.

Przypominamy, ze od wejścia w życie rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 2018 roku krajowe instytucje płatnicze nie uiszczają już zaliczek na pokrycie kosztów nadzoru za kolejne półrocza roku, w którym prowadzą działalność. Zamiast zaliczek KIP w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu Przewodniczącego KNF w Dzienniku Urzędowym KNF o opłacie dokonuje wpłaty należności na pokrycie kosztów nadzoru, z podaniem tytułu wpłaty.

W terminie 5 dni od dnia dokonania wpłaty KIP zobowiązana jest do złożenia deklaracji rocznej (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia), w której wykazuje kwotę wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej za dany rok kalendarzowy. 

Zachęcam do kontaktu z Kancelarią – świadczymy m.in. usługi związane z:

  • usługami płatniczymi,
  • projektowaniem oraz dostosowaniem systemów oraz regulacji wewnętrznych do wymogów EUNB oraz KNF.


Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa