Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: KNF publikuje kwoty kosztów nadzoru dla KIP, EMI, SKOK

Bankowość i usługi płatnicze: KNF publikuje kwoty kosztów nadzoru dla KIP, EMI, SKOK

W dniach 31 lipca 2020 roku oraz 19 sierpnia 2020 roku KNF opublikowała komunikaty w sprawie wysokości kosztów nadzoru oraz innych kwot istotnych z punktu widzenia opłat uiszczanych przez podmioty nadzorowane. Publikacje dotyczą rynków: krajowych instytucji płatniczych (19 sierpnia 2020 roku), krajowych instytucji pieniądza elektronicznego (31 lipca 2020 roku) oraz SKOK (31 lipca 2020 roku).

Terminy publikacji komunikatów mają istotne znaczenie z punktu widzenia obowiązków podmiotów nadzorowanych związanych z uiszczeniem opłat do KNF.

Zachęcam do kontaktu z Kancelarią – świadczymy m.in. usługi związane z:

  1. usługami płatniczymi,
  2. projektowaniem oraz dostosowaniem systemów oraz regulacji wewnętrznych do wymogów EUNB oraz KNF


Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa