Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: KNF stawia wymagania robo-doradcom

Bankowość i usługi płatnicze: KNF stawia wymagania robo-doradcom

UKNF odnotowuje zjawisko coraz większego zagubienia inwestorów wobec dynamicznie rosnącej ilości instrumentów finansowych. Staje się to bezpośrednią przyczyną rozwoju dziedziny robo-doradztwa. Posiłkując się definicją zawartą w Stanowisku… „[…] robo-doradztwo jest procesem, w ramach którego udzielanie i przekazywanie rekomendacji odbywa się z wykorzystaniem algorytmów, systemów automatycznych i pół-automatycznych. Istotą usługi robo-doradztwa jest wykorzystanie algorytmu do analizy i przyporządkowania instrumentów finansowych do profilu klienta. Bez znaczenia jest przy tym poziom skomplikowania stosowanego algorytmu np. czy wykorzystuje sztuczną inteligencję (ang. artificial intelligence – AI) lub inne narzędzia statystyczne do analizy dużych zbiorów danych (ang. Big Data).”

Wobec zjawiska rozwoju sektora robo-doradztwa KNF wydała następujące zalecenia podmiotom działającym w tej branży:

  • Firma inwestycyjna powinna w wyborze instrumentów finansowych uwzględnić warunek odpowiedniości instrumentu finansowego dla jej adresatów, cechy jakościowe instrumentu oraz zdolność pozyskania przez firmę inwestycyjną informacji, by prawidłowo dokonać oceny odpowiedniości instrumentów finansowych dla klienta. Zakres usługi robo-doradztwa zawsze powinien zapewniać wybór instrumentu finansowego spośród dostatecznej liczby instrumentów finansowych.
  • Robo-doradztwo wymaga stworzenia przez firmę inwestycyjną dobrze skonfigurowanego oraz przetestowanego algorytmu oceny odpowiedniości instrumentu finansowego lub usługi. Firma inwestycyjna powinna przyjąć mechanizmy umożliwiające wykrywanie sprzeczności w udzielanych przez klienta odpowiedziach. Proces oceny odpowiedniości może wykorzystywać rozwiązania, które w sposób przyjazny pozwolą klientowi na przejście przez proces oceny.
  • Autoryzowani pracownicy powinni być zaangażowani w cały merytoryczny proces świadczenia usługi robo-doradztwa. Nie muszą oni jednak posiadać wiedzy i kompetencji w zakresie IT, lecz takie, które pozwolą im na zrozumienie istoty procesu (rozwiązania). Udział autoryzowanego pracownika nie jest wymagany do czynności stanowiących technologiczny aspekt robo-doradztwa.
  • Firma inwestycyjna powinna przekazać w sposób przystępny i rzetelny informacje na temat sposobu świadczenia usługi robo-doradztwa. W tym celu może wykorzystywać funkcjonalności wspomagające wyświetlanie treści strony internetowej, w tym przyciągające uwagę użytkownika strony. Powinna też zapewnić klientowi kontakt z pracownikiem.
  • Wzorzec umowny, na podstawie którego świadczona będzie usługa robo-doradztwa, powinien uwzględniać jej specyfikę i naturę. Kluczowe jest precyzyjne określenie obowiązków firmy inwestycyjnej na poszczególnych etapach świadczenia usługi.

Pełna treść stanowiska UKNF dostępna jest pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=71304&p_id=18Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa