Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Kolejny MIP z udzielonym zezwoleniem. 97 aktywnych MIP-ów na pokładzie

Bankowość i usługi płatnicze: Kolejny MIP z udzielonym zezwoleniem. 97 aktywnych MIP-ów na pokładzie

Spółka posiada licencję na wszystkie usługi płatnicze wymienione w art. 3 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych za wyjątkiem usługi inicjowania transakcji płatniczych (PIS) oraz usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS). Tym samym, w rejestrze MIP ujawnionych jest obecnie 97 aktywnych podmiotów, co świadczy o popularności tej formy obecności na rynku usług płatniczych. Przypomnijmy, że ubieganie się o status MIP ma swoje niepodważalne zalety, jakimi niewątpliwie są: krótki okres oczekiwania na uzyskanie zezwolenia, niższe koszty jego uzyskania (w stosunku do obszernych wymagań stawianym podmiotom ubiegającym się o status krajowej instytucji płatniczej - KIP) i niewielkie wymagania stawiane wnioskodawcom. Do minusów MIP-a zaliczyć można niewątpliwie miesięczny limit transakcji na poziomie 1,5 mln euro oraz zakaz świadczenia usług poza terytorium Polski.

Zachęcamy naszych Klientów do ubiegania się o status MIP, co stanowi świetny punkt wyjścia do rozpoczęcia operacji na polskim rynku usług płatniczych. Zauważamy korzystną tendencję polegającą na skracaniu czasu rozpatrywania wniosków o status MIP.Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa