Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Konsultacje EUNB w zakresie raportowania incydentów – zgłoś swój komentarz do 14 grudnia 2020

Bankowość i usługi płatnicze: Konsultacje EUNB w zakresie raportowania incydentów – zgłoś swój komentarz do 14 grudnia 2020

Dnia 14 października 2020 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego utworzył dokument konsultacyjny dotyczący projektu zmienionych Wytycznych dotyczących zgłaszania poważnych incydentów w ramach PSD2. Celem jest uproszczenie sprawozdawczości dla dostawców usług płatniczych, a także uczynienie raportów bardziej znaczącymi. Konsultacje trwają do 14 grudnia 2020 r.

EUNB proponuje wprowadzenie:

(i) nowego kryterium klasyfikacji incydentów „naruszenie środków bezpieczeństwa” w celu wychwycenia incydentów bezpieczeństwa, w przypadku których naruszenie środków bezpieczeństwa dostawcy usług płatniczych ma wpływ na dostępność, integralność, poufność lub autentyczność usług płatniczych w zakresie danych, procesów lub systemów;

(ii) zmiany progów służących do obliczania kryteriów „dotyczących transakcji” i „dotyczących użytkowników usług płatniczych”;

(iii) ustandaryzowany plik do zgłaszania raportów o poważnych incydentach; jak również:

(iv) usunięcie regularnych aktualizacji raportu okresowego i przedłużenie terminu do złożenia raportu końcowego.

Każdy dostawca usług płatniczych może zgłaszać swoje uwagi i sugestie za pośrednictwem kanału EUNB:

https://eba.europa.eu/consultation-paper-draft-revised-guidelines-major-incident-reporting-under-psd2-formPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa