Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Krajowe instytucje płatnicze – nowe rozporządzenie regulujące wymagane dokumenty

Bankowość i usługi płatnicze: Krajowe instytucje płatnicze – nowe rozporządzenie regulujące wymagane dokumenty

W dniu 14 grudnia 2020 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Jak wskazuje nazwa, rozporządzenie precyzuje zakres wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze KIP.

Rozporządzenie jest długo wyczekiwane, poprzednie zostało uchylone w 2018 roku wraz z implementacją do polskiego porządku prawnego Dyrektywy PSD2. W praktyce przez ponad 2 lata podmioty ubiegające się o zezwolenie KIP opierały się na nieaktualnych przepisach „starego”, to jest uchylonego rozporządzenia oraz na praktyce wypracowanej w związku z tzw. reautoryzacją krajowych instytucji płatniczych.

Rozporządzenie z dnia 13 listopada 2020 roku definitywnie kończy okres przejściowy, wprowadzając rozwiązania zgodne oczekiwaniami rynku oraz dotychczasową praktyką rynkową. Rozporządzenie stosuje się do wniosków o zezwolenie KIP złożonych począwszy od momentu wejścia nowych przepisów w życie.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa