Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Kwartalne raporty providerów do NBP a tarcza antykryzysowa

Bankowość i usługi płatnicze:  Kwartalne raporty providerów do NBP a tarcza antykryzysowa

W związku z upływającym w dniu 31 marca 2020 roku pierwszym kwartałem 2020 roku dostawcy usług płatniczych, tj. agenci rozliczeniowi, wydawcy instrumentu płatniczego oraz wydawcy pieniądza elektronicznego mają czas do końca kwietnia na zgłoszenie do NBP informacji kwartalnych o jakich mowa w art. 14a-c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o świadczeniu usług płatniczych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 659 ze zm.). Informacje te dotyczą skali działalności dostawców i przeprowadzanych przez nich lub za ich pośrednictwem transakcji. Jak dotąd procedowany przez Parlament projekt tarczy antykryzysowej nie przewiduje zawieszenia, ani przedłużenia terminów do zgłaszania kwartalnych informacji do NBP. Oznacza to, że chcąc uniknąć odpowiedzialności karno-administracyjnej za niedopełnienie tych obowiązków, do 30 kwietnia 2020 roku należy te informacje złożyć w formie elektronicznej (art. 14ca ustawy).

Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z art. 153a ustawy o usługach płatniczych nieudzielenie NBP wymaganych informacji, wiąże się z ryzykiem nałożenia grzywny do 1 000 000 zł.

Nie można wykluczyć sytuacji, w której NBP wykaże pewną elastyczność w podejściu do terminowości składania tych informacji. W tym momencie wydaje się, że nie będą to jednak ustępstwa uregulowane ustawowo, tym samym, chcąc uniknąć kar, lepiej dochować terminu kwietniowego, niż liczyć na dobrą wolę organu nadzorczego.Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa