Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Metodyka oceny członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF

Bankowość i usługi płatnicze: Metodyka oceny członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF

3 lutego 2021 roku KNF opublikował zaktualizowaną wersję Metodologii oceny członków organów w podmiotach nadzorowanych przez KNF. Dokument ten określa główne wymagania i metody oceny stosowane przez KNF w stosunku do członków organów w podmiotach przez ten urząd nadzorowanych. Aktualizacja porusza kwestie związane z doświadczeniem zawodowym kandydatów.

Metodologia obejmuje następujące główne obszary:

(i) ocenę odpowiedniości/kryteria oceny (wiedza, umiejętności, doświadczenie zawodowe, reputacja, sytuacja materialna, niezależność, konflikt interesów, łączenie stanowisk, dostępność czasu),

(ii) zdarzenia wymagające oceny/ewaluacji,

(iii) wpływ wyniku oceny/ewaluacji na nadzorowany podmiot,

(iv) wpływ wyniku oceny/ewaluacji na działania KNF,

(v) narzędzia oceny/ewaluacji,

(vi) model procesu oceny/ewaluacji.

Metodologię stosują wszystkie nadzorowane podmioty, w tym: banki, spółdzielcze instytucjonalne systemy ochrony, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystwa emerytalne, firmy inwestycyjne. Inne podmioty, takie jak krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego, również powinny stosować tę metodologię, w celu zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi, które wielu aspektach są do siebie zbliżone.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa