Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Nadchodzące zmiany w zakresie wykorzystywania platform cyfrowych w sektorze płatniczym - raport Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

Bankowość i usługi płatnicze: Nadchodzące zmiany w zakresie wykorzystywania platform cyfrowych w sektorze płatniczym - raport Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował raport na temat upowszechnienia wykorzystywania platform cyfrowych na poziomie unijnego sektora bankowego i płatniczego. Raport jest odpowiedzią na gwałtowny wzrost wykorzystania przez instytucje finansowe platform do wzmocnienia więzi tych podmiotów z ich klientami. Oczekujemy, że Komisja Nadzoru Finansowego pójdzie w ślady EUNB i wzmocni monitoring lokalnego rynku.

Jako priorytet w 2022 roku EBA zakłada pomoc właściwym organom w pogłębianiu i zrozumieniu modeli biznesowych podmiotów nadzorowanych, opartych na platformach oraz wynikających z nich szans i zagrożeń poprzez:

  • opracowanie wspólnie z właściwymi lokalnymi organami nadzoru jednolitych kwestionariuszy dla regulowanych instytucji finansowych dotyczących wykorzystania platform cyfrowych i podobnych narzędzi,
  • dzielenie się z unijnymi organami nadzoru informacjami na temat korzystania przez instytucje finansowe z platform cyfrowych i narzędzi wspomagających, tak aby ułatwić skoordynowane monitorowanie na szczeblu unijnym,
  • opracowanie ram ułatwiających agregację informacji na temat zależności instytucji finansowych od platform cyfrowych i narzędzi umożliwiających identyfikację skumulowanych zależności w kontekście działań marketingowych oraz dystrybucji produktów i usług finansowych,
  • ustanowienie wskaźników, które mogłyby pomóc w ocenie możliwej koncentracji, efektu domina i potencjalnie przyszłego ryzyka systemowego i które powinno zostać uwzględnione w kontekście nadzoru.

EUNB będzie koordynował wyżej wymienione inicjatywy w ramach FinTech Knowledge Hub, który w sposób sektorowy i wielodyscyplinarny umożliwia dzielenie się wiedzą i doświadczeniem nadzorczym w opisywanym zakresie.

Raport jest dostępny na stronie internetowej EUNB, pod poniższym linkiem:

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1019865/EBA%20Digital%20platforms%20report%20-%20210921.pdf

 Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował raport na temat upowszechnienia wykorzystywania platform cyfrowych na poziomie unijnego sektora bankowego i płatniczego. Raport jest odpowiedzią na gwałtowny wzrost wykorzystania przez instytucje finansowe platform do wzmocnienia więzi tych podmiotów z ich klientami. Oczekujemy, że Komisja Nadzoru Finansowego pójdzie w ślady EUNB i wzmocni monitoring lokalnego rynku.

Jako priorytet w 2022 roku EBA zakłada pomoc właściwym organom w pogłębianiu i zrozumieniu modeli biznesowych podmiotów nadzorowanych, opartych na platformach oraz wynikających z nich szans i zagrożeń poprzez:

  • opracowanie wspólnie z właściwymi lokalnymi organami nadzoru jednolitych kwestionariuszy dla regulowanych instytucji finansowych dotyczących wykorzystania platform cyfrowych i podobnych narzędzi,
  • dzielenie się z unijnymi organami nadzoru informacjami na temat korzystania przez instytucje finansowe z platform cyfrowych i narzędzi wspomagających, tak aby ułatwić skoordynowane monitorowanie na szczeblu unijnym,
  • opracowanie ram ułatwiających agregację informacji na temat zależności instytucji finansowych od platform cyfrowych i narzędzi umożliwiających identyfikację skumulowanych zależności w kontekście działań marketingowych oraz dystrybucji produktów i usług finansowych,
  • ustanowienie wskaźników, które mogłyby pomóc w ocenie możliwej koncentracji, efektu domina i potencjalnie przyszłego ryzyka systemowego i które powinno zostać uwzględnione w kontekście nadzoru.

EUNB będzie koordynował wyżej wymienione inicjatywy w ramach FinTech Knowledge Hub, który w sposób sektorowy i wielodyscyplinarny umożliwia dzielenie się wiedzą i doświadczeniem nadzorczym w opisywanym zakresie.

Raport jest dostępny na stronie internetowej EUNB, pod poniższym linkiem:

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1019865/EBA%20Digital%20platforms%20report%20-%20210921.pdf

 Aleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa