Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Narodowy Bank Polski pracuje nad ustawową gwarancją przyjmowania zapłaty w gotówce

Bankowość i usługi płatnicze: Narodowy Bank Polski pracuje nad ustawową gwarancją przyjmowania zapłaty w gotówce

15 kwietnia 2021 roku Narodowy Bank Polski (NBP) przekazał swoje uwagi do projektu nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Sporządzone uwagi są nie tylko obszerne ale i bardzo szczegółowe, zawierają bowiem wiele konkretnych zapisów. Jedna ze zmian dotyczy kwestii obowiązkowego przyjmowania gotówki przez profesjonalnych sprzedawców (akceptantów).

Zgodnie z zaproponowanym nowym artykułem 59ea ustawy o usługach płatniczych, akceptanci nie mogą:

  1. zawierać umowy z konsumentem uzależnionej od dokonania płatności w formie bezgotówkowej oraz,
  2. odmawiać przyjmowania od konsumenta płatności w walucie wydanej przez NBP,
  3. pobierać jakichkolwiek dodatkowych opłat za przyjęcie od konsumenta płatności w walucie emitowanej przez NBP,
  4. różnicować ceny w zależności od formy płatności.

Powyższy ustawowy środek gwarancji akceptacji gotówki miałby zastosowanie wyłącznie w relacjach B2C. NBP proponuje następujące wyjątki od powyższej zasady, w których akceptacja gotówki miałaby charakter wyłącznie fakultatywny:

  1. działalność handlowa prowadzona w Internecie,
  2. działalność handlowa prowadzona w miejscu bez personelu,
  3. podczas imprez masowych,
  4. jeżeli inne ustawy stanowią inaczej.

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych jest w trakcie procesu legislacyjnego.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa