Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Nowe stanowisko KNF w zakresie kryptowalut

Bankowość i usługi płatnicze: Nowe stanowisko KNF w zakresie kryptowalut

W dniu 16 lipca 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała projekt stanowiska w sprawie wydawania i obrotu kryptowalutami. Projekt jest na etapie konsultacji z przedstawicielami podmiotów rynku finansowego.

Projekt składa się z dwóch głównych części:

 1. słownika, w którym KNF wprowadza (pozaprawne) definicje najważniejszych terminów związanych z krypto walutą, łańcuchem blokowym i DLT (technologią księgi rozproszonej),
 2. oceny regulacyjnej różnych rodzajów żetonów.

Streszczenie byłoby następujące:

 1. nie ma ustawy / rozporządzenia wprowadzającego zbiór specjalnych zasad wydawania / handlu / przechowywania / wymiany itp. kryptowaluty. W związku z tym:
  1. Uczestnicy rynku powinni korzystać z ogólnej zasady prawa, stanowiącej, że to, co nie jest zakazane, jest dozwolone,
  2. różne rodzaje tokenów DLT - w zależności od ich specyficznych właściwości - mogą być regulowane przez różne ustawy, w tym w szczególności przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ustawę o usługach płatniczych, ustawę o obrocie instrumentami finansowymi (FIT)
 2. KNF rozróżnia następujące rodzaje tokenów:
  1. tokeny walutowe (kryptokursy), w tym:
   1. tokeny w walucie rodzimej (waluta generowana autonomicznie przez mechanizm danej platformy handlowej, np. Bitcoin),
   2. tokeny w walutach obcych (tokeny wydawane przez określony podmiot, np. Ripple)
  2. tokeny użytkowe (kasety kryptograficzne o funkcjonalności zbliżonej do kuponów rabatowych, kart podarunkowych lub bonów)
  3. żetony inwestycyjne, w tym żetony o właściwościach podobnych do:
   1. ochrona
   2. tytuł uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
   3. inne instrumenty finansowe
  4. żetony hybrydowe (posiadające właściwości co najmniej dwóch różnych typów żetonów, np. żetony walutowe/inwestycyjne)
 3. Według KNF różne działania związane z różnymi rodzajami żetonów mogą być różnie traktowane, na przykład:
  1. działalność polegająca na: przechowywaniu (krypto-portfel) oraz wymianie waluty kryptograficznej wymaga licencji na świadczenie usług płatniczych (np. bank, instytucja pieniądza elektronicznego, mała instytucja płatnicza, krajowa instytucja płatnicza), przy czym działalność taka podlega wymogom ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (jako instytucja zobowiązana)
  2. udostępnienie platformy do tworzenia / wykopywania rodzimej waluty kryptograficznej nie jest działalnością regulowaną, gdyż rodzime waluty kryptograficzne nie są uznawane za pieniądz elektroniczny (nie ma emitenta, nie jest własnością uniwersalnych środków płatniczych) - należy pamiętać, że nie wyklucza to ewentualnego zastosowania wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
  3. wydawane nierodzime kryptowaluty są traktowane jako działalność regulowana (wydawanie pieniądza elektronicznego), która wymaga specjalnej licencji (bank, instytucja pieniądza elektronicznego lub krajowa instytucja płatnicza, należy pamiętać, że krajowa instytucja płatnicza ma pewne ograniczenia w zakresie emisji pieniądza elektronicznego)
  4. emisji tokenów walutowych / kryptowalutowych, których wartość jest powiązana z wartością wskaźnika zewnętrznego (np. cena złota) może być traktowana jako działalność finansowa, która wymaga określonej licencji (bank, firma inwestycyjna)
  5. większość tokenów inwestycyjnych i hybrydowych wymaga konkretnej analizy, co często prowadzi do wniosku, że wymagana jest licencja firmy inwestycyjnej.

Mimo że wytyczne KNF nie są wiążące i nie stanowią oficjalnej interpretacji prawa, na pewno będą respektowane przez wszystkie polskie organy.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, która oferuje usługi takie jak:

 1. usługi płatnicze,
 2. reprezentacja przed KNF i bankami,
 3. uzyskanie statusu małej instytucji płatniczej (MIP / SPI),
 4. uzyskanie licencji krajowej instytucji płatniczej (KIP),
 5. prawna konstrukcja systemów wewnętrznych i regulaminów, tak aby były one zgodne z wytycznymi EBA i KNF.


Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa