Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Polski Ład a limit płatności B2B w gotówce

Bankowość i usługi płatnicze: Polski Ład a limit płatności B2B w gotówce

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że jedna ze zmian związanych z planowaną, flagową reformą polskiego systemu podatkowego i ubezpieczeń społecznych „Polski Ład”, będzie dotyczyła nowego, bardziej restrykcyjnego limitu transakcji gotówkowych w relacjach B2B. Obecnie limit ten wynosi 15.000 zł, jednak wszystko wskazuje na to, że od lipca 2022 roku zostanie obniżony do poziomu 8.000 zł.

Zgodnie z projektem zmian wszelkie faktury opiewające na kwotę przewyższającą 8.000 zł będą musiały być opłacane metodą bezgotówkową. Przekroczenie limitu skutkowałoby utratą możliwości zaliczenia wydatku gotówkowego do kosztów uzyskania przychodu, co negatywnie wpłynęłoby na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym płatnika.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa