Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Program Podatnik bezgotówkowy – nowe propozycje dla przedsiębiorców

Bankowość i usługi płatnicze: Program Podatnik bezgotówkowy – nowe propozycje dla przedsiębiorców

Program Podatnik Bezgotówkowy oferuje przedsiębiorcom możliwość skorzystania z ulg podatkowych w ramach dwóch pakietów – Silver oraz Gold. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą będą mogły wybrać jeden z nich.

  1. Pakiet Silver jest przewidziany dla przedsiębiorców, którzy w ostatnim roku nie przyjmowali płatności z zastosowaniem terminala płatniczego oraz dla tych, którzy skorzystali z programu Polska Bezgotówkowa, przyjmując po zakończeniu programu płatności bezgotówkowe. Tacy podatnicy będą mogli korzystać z ulgi podatkowej na terminal do 2 lat, od momentu w którym zaczęli ponosić koszty obsługi transakcji płatniczych. Ulga w tym przypadku przewiduje możliwość zaliczenia 100% wydatków na nabycie terminala płatniczego i obsługę transakcji do kosztów uzyskania przychodu, a także ponowne odliczenie od uzyskanego dochodu w formie ulgi podatkowej (maksymalna wysokość odliczenia to 1.000 zł rocznie, a w przypadku podatników zwolnionych z kas rejestrujących będzie to aż 2.500 zł).
  2. Pakiet GOLD oferowany będzie przedsiębiorcom, którzy spełniają przesłanki do bycia podatnikiem bezgotówkowym (klienci tego podmiotu w co najmniej 80% są konsumentami, a sprzedaż ewidencjonowana jest na kasie fiskalnej online w wysokości 50.000 zł miesięczne obrotu, przedsiębiorca rozlicza dokonywaną sprzedaż w formie bezgotówkowej, w co najmniej 65%, a w kolejnych dwóch latach w 80%). Ulga na terminal w podatku dochodowym będzie stosowana bezterminowo. Odliczenie będzie przysługiwać w wysokości 200%, a maksymalny jego limit to 2.000 zł rocznie. Oznacza to, że za każdą złotówkę wydaną na obsługę płatności bezgotówkowych, podatnik zmniejszy dochód o 3 zł. Najpierw o złotówkę jako koszt uzyskania przychodu, a potem o kolejne 2 zł – w ramach ulgi.

Poza wymienionymi ulgami dla podatników bezgotówkowych, Ministerstwo Finansów proponuje by zwrot podatku VAT następował w ciągu 15 dni automatycznie (bez potrzeby podejmowania dodatkowych działań przez przedsiębiorców).Aleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa