Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Przepisy dotyczące kas wirtualnych od 1 czerwca 2020 roku!

Bankowość i usługi płatnicze: Przepisy dotyczące kas wirtualnych od 1 czerwca 2020 roku!

Pełna nazwa podpisanych przez Ministra Finansów aktów prawnych brzmi: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Używanie kas wirtualnych nie jest obowiązkowe. Stanowić będzie wyłącznie alternatywne rozwiązanie dla przedsiębiorców z branż korzystających z kas rejestrujących. Jak czytamy na stronie podatki.gov.pl wirtualne kasy będzie mogła stosować branża transportowa oraz branże, które najwcześniej były objęte obowiązkiem posiadania kas fiskalnych on-line (tj. pierwotnie od 1 lipca 2020 r.) mi. in. gastronomia i hotelarstwo.

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku kas online, kasy wirtualne będą musiały przejść certyfikację realizowaną przez Główny Urząd Miar. Wydanie certyfikatu dla kasy wirtualnej potwierdza zgodność jej działania kasy z wymogami, w szczególności tymi dotyczącymi bezpieczeństwa.Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa