Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Przetwarzanie danych w chmurze – obowiązek dostosowania odsunięty przez COVID-19

Bankowość i usługi płatnicze: Przetwarzanie danych w chmurze – obowiązek dostosowania odsunięty przez COVID-19

W dniu 24 stycznia 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała obszerny komunikat w sprawie przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej. KNF zapowiada również warsztaty mające na celu wyjaśnienie wytycznych zamieszczonych w komunikacie.

Z uwagi na pandemię choroby COVID-19, KNF postanowił zmienić terminy wyznaczone komunikatem:

  1. dla podmiotów nadzorowanych, które korzystają z usług chmury obliczeniowej, termin dostosowania się do wymagań komunikatu ulega zmianie: z 1 sierpnia 2020 roku na 1 listopada 2020 roku,
  2. dla podmiotów nadzorowanych, które zamierzają korzystać z usług chmury obliczeniowej, obowiązek informowania UKNF o zamiarze korzystania z usługi z wyprzedzeniem 14-dniowym zostaje zastąpiony obowiązkiem informowania UKNF o fakcie korzystania z usługi nie później niż 30 dni po rozpoczęciu korzystania z usług

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej KNF.

Zachęcam do kontaktu z Kancelarią – świadczymy m.in. usługi związane z:

  1. usługami płatniczymi,
  2. reprezentacją przed KNF,
  3. projektowaniem oraz dostosowaniem systemów oraz regulacji wewnętrznych do wymogów EUNB oraz KNF.


Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa