Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Przypominamy o zmianach w UAML wchodzących od 31 lipca 2021 roku

Bankowość i usługi płatnicze: Przypominamy o zmianach w UAML wchodzących od 31 lipca 2021 roku

Od 31 lipca 2021 r., do katalogu jednostek obowiązanych do stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (UAML) dołączą :

  • przedsiębiorcy świadczący usługi polegające na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi,
  • pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami.

Pod koniec bieżącego miesiąca wchodzą również w życie przepisy UAML traktujące o współpracy Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i Komisji Nadzoru Finansowego z właściwymi organami państw członkowskich sprawującymi nadzór lub kontrolę przestrzegania przez podmioty przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Tym samym powyższe organy otrzymają możliwość udostępniania i pozyskiwania informacji od takich organów państw Wspólnoty. 

Kolejne istotne zmiany UAML planowane są na 31 października 2021 roku.Aleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa