Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Rada ds. Systemu Płatniczego przy NBP formułuje istotne postulaty de lege ferenda

Bankowość i usługi płatnicze: Rada ds. Systemu Płatniczego przy NBP formułuje istotne postulaty de lege ferenda

W dniu 22 października 2021 r. Rada ds. Systemu Płatniczego (RSP|NBP) przy Narodowym Banku Polskim (NBP) opublikowała rekomendacje dotyczące działań mających na celu ograniczenie liczby transakcji oszukańczych w płatnościach detalicznych w Polsce. Rekomendacje RSP|NBP dotyczą następujących czterech obszarów: (i) ram prawnych, (ii) procesów, (iii) technologii oraz (iv) edukacji.    

Rekomendacje, o których mowa, obejmują m.in wprowadzenie:

  1. środków prawnych umożliwiających wymianę informacji prawnie chronionych pomiędzy podmiotami z różnych sektorów (bankowego, telekomunikacyjnego, ubezpieczeniowego, niebankowych dostawców usług płatniczych),
  2. ograniczeń prawnych w zakresie funkcjonowania grup zajmujących się oszustwami inwestycyjnymi oraz wykonywaniem operacji związanych z oszukańczym obrotem kryptowalutami i/lub na rynku forex, w tym wprowadzenie:
    1. możliwości skutecznego blokowania przez banki podejrzanych operacji,
    2. możliwości uzyskiwania przez banki dodatkowych danych, np. danych geolokalizacyjnych lub numerów portów urządzeń z dostępem do Internetu;
  3. rozwiązania umożliwiającego weryfikację zgodności numeru rachunku odbiorcy z jego danymi osobowymi (imię i nazwisko) przed realizacją transakcji (odpowiednik brytyjskiego systemu "Confirmation of Payee");
  4. masowego stosowania geoblokady dla płatności kartami spoza UE;
  5. odpowiednika usługi chargeback w schematach płatności innych niż kartowe, w tym w ramach schematu płatności BLIK;
  6. krajowego systemu antyfraudowego, w ramach którego możliwe byłoby monitorowanie pełnego obrazu przepływów pieniężnych, informacji i powiązań pomiędzy podmiotami, gdyż obecnie nie jest to możliwe do zaobserwowania na poziomie poszczególnych banków i innych dostawców usług płatniczych.

Rekomendacje NBP nie mają charakteru wiążącego, ale prawdopodobnie wpłyną na kierunek zmian w polskich przepisach dotyczących usług płatniczych i bankowości.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa