Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Ruszyła kampania: „UWAGA! CYBEROSZUST!”

Bankowość i usługi płatnicze: Ruszyła kampania: „UWAGA! CYBEROSZUST!”

KNF przypomina, że KNF ani UKNF nigdy nie uczestniczy ani nie pośredniczy w realizacji transakcji finansowych pomiędzy klientem a instytucją finansową; nie upoważnia nikogo (firm, osób itd.) do reprezentowania KNF ani UKNF, ani nie weryfikuje kosztów produktów, usług, czy też badania jakości obsługi klientów; nie pobiera żadnych opłat za udzielanie pożyczek przez podmioty prywatne; nie zajmuje się egzekwowaniem kosztów, podatków, opłat za certyfikaty oraz innych fałszywych działań wymyślanych przez oszustów. Tego typu zachowania oferentów powinny wzbudzać czujność adresatów.

KNF udziela także porad https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/kampanie_spoleczne/uwaga_cyberoszust/porady, by m.in. nie instalować oprogramowania lub aplikacji z nieznanego źródła, nie stosować się do rad udzielanych pod presją czasu, przeanalizować dokumenty, zasięgnąć wiedzy w Internecie o danym produkcie, nie udostępniać poufnych danych, nie podawać danych logowania do systemu bankowego i aby zachować czujność. Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa