Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: UKNF o brexicie w kontekście rynku finansowego

Bankowość i usługi płatnicze: UKNF o brexicie w kontekście rynku finansowego

Zgodnie z umową o wystąpieniu, jaką zawarła Wielka Brytania i UE, okres przejściowy trwa od 31 stycznia 2020 roku tj. od momentu brexitu, do 31 grudnia 2020 roku. W tym czasie Wielka Brytania traktowana jest jako państwo członkowskie, mimo że nie jest już reprezentowana w instytucjach UE i nie uczestniczy w procesach decyzyjnych.

W okresie przejściowym brytyjskie podmioty świadczące usługi na rynku finansowym UE, w tym również w Polsce, prowadzą swoją działalność na dotychczasowych zasadach i korzystają z traktatowych swobód rynku wewnętrznego. Z końcem 2020 roku nastąpi zmiana, bowiem Wielka Brytania nie wystąpiła o przedłużenie tzw. okresu przejściowego, w terminie jaki przewidywała umowa. Tym samym usługodawcy brytyjscy (i gibraltarscy) od 2021 staną się w Polsce (i w innych krajach UE) automatycznie podmiotami z kraju trzeciego i dlatego jako takie będą mogły prowadzić działalność na terytorium Polski dopiero po przejściu stosownej procedury przed KNF – np. po uzyskaniu zezwolenia. Nadzór nad takimi podmiotami KNF będzie sprawować w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

UKNF zwraca uwagę na możliwe różnice w przepisach i standardach ochrony tajemnic ustawowo chronionych, przetwarzania danych, czy outsourcingu, które w wyniku brexitu mogą stać się widoczne.

Ewentualne zawarcie aktualnie negocjowanej umowy partnerskiej między UE a Wielką Brytanią na pewno nie przedłuży status quo, tzn. nie przedłuży automatycznie działalności podmiotów brytyjskich w UE na dotychczasowych zasadach (np. paszportowanie usług) i nie będzie oznaczać braku konieczności ubiegania się o stosowne zezwolenia. Brytyjskie podmioty finansowe powinny więc do końca 2020 roku zakończyć proces adaptacji do nowego środowiska prawnego lub przerwać działalność w Polsce (i w UE).

UKNF przypomina, że klienci mają prawo żądać od podmiotów informacji na temat skutków brexitu i zakończenia okresu przejściowego, działań podjętych przez dany podmiot oraz przedstawienia swoich umownych i ustawowych praw. UKNF oczekuje od pomiotów nadzorowanych konkretnych działań zmierzających do rzetelnego informowania obecnych i potencjalnych klientów o ryzykach związanych z brexitem i udostępniania danych kontaktowych w razie dalszych pytań.

UKNF ostrzega przy okazji przed próbami wyłudzania danych, dezinformacją i nierzetelnymi ofertami usług, których występowanie nasili się w związku z upływającym okresem przejściowym. W przypadku podejrzanego procederu, zalecany jest bezpośredni kontakt z podmiotem, z którym klient podpisał lub zamierzał podpisać umowę i weryfikacja zdarzenia.

UKNF zachęca również uczestników rynku finansowego do śledzenia stron Komisji Europejskiej oraz organów Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESMA, EBA, EIOPA) informujących o brexicie.Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa