Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Unijny pakiet regulacyjny w sprawie crowdfundingu przyjęty

Bankowość i usługi płatnicze: Unijny pakiet regulacyjny w sprawie crowdfundingu przyjęty

5 października 2020 r. Parlament Europejski przyjął pakiet regulacyjny dotyczący crowdfundingu. Pakiet obejmuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywa (UE) 2019/1937.

Najważniejsze punkty Rozporządzenia wprowadzają jednolitą europejską licencję crowdfundingową oraz wyczekiwany przez operatorów platform limit zbiórki do 5 mln euro. Projekt reguluje dwa typy crowdfundingu: dłużny oraz inwestycyjny. 

Jak można przeczytać na stronie UKNF Rozporządzenie wprowadza też tzw. tablicę ogłoszeń, na której w ramach platformy crowdfundingowej ma być możliwe zamieszczanie ogłoszeń dotyczących zamiaru zbycia/nabycia danego instrumentu finansowego przez inwestorów, którzy nabyli go wskutek przeprowadzanej przez platformę kampanii. 

Rozporządzenie wprowadza też związane z crowdfundingiem obowiązki informacyjne względem inwestorów. Inwestorzy będą musieli otrzymać jasną informację o ryzyku angażowania swojego kapitału w dane przedsięwzięcie.

Publikacja przedmiotowego dokumentu informacyjnego w przypadku zbiórek nieprzekraczających limitu równowartości 5 mln euro powoduje wyłączenie obowiązku udostępniania do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego. 

Ocenia się, że w nieodległej przyszłości crowdfunding może stać się drugim obok bankowego mechanizmem pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw. 

Więcej na ten temat pod linkami:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88439/final-vote-on-eu-rules-for-crowdfunding-platforms

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/fin_tech/aktualnosci?articleId=71145&p_id=18

Tekst pakietu regulacyjnego:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1503&qid=1603260227047&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L1504&qid=1603260227047&from=EN

Rozporządzenie wchodzi w życie 20 dni po jego opublikowaniu tj. 10 listopada 2020 r., przy czym stosowane będzie od 10 listopada 2021  r. Skierowana do Państw członkowskich dyrektywa zgodnie z art. 3 wchodzi w życie 20 dni po jej opublikowaniu tj. 10 listopada 2020 r.Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa