Aktualności

KNF

Bankowość i usługi płatnicze: Urząd KNF powołał grupę roboczą ds. bezpieczeństwa fizycznego sektora bankowego i urządzeń ATM

Bankowość i usługi płatnicze: Urząd KNF powołał grupę roboczą ds. bezpieczeństwa fizycznego sektora bankowego i urządzeń ATM

Mając na uwadze skalę zjawiska i niebezpieczeństwo z nim związane w UKNF powołana została grupa robocza do spraw bezpieczeństwa fizycznego sektora bankowego i urządzeń ATM. Grupa ma za zadanie stale monitorować zjawiska i zdarzenia wpływające negatywnie na szeroko rozumiane bezpieczeństwo sektora bankowego i urządzeń ATM a także wypracowanie skutecznych metod współpracy między instytucjami zapewniającymi to bezpieczeństwo. Grupa ma ponadto analizować obecne i projektowane rozwiązania prawne w tym zakresie i opracowywać nowe założenia legislacyjne.

Udział w grupie potwierdzili przedstawiciele MSWiA, NBP, Ministerstwa Finansów, Komendy Głównej Policji, Związku Banków Polskich oraz komórek bezpieczeństwa podmiotów sektora bankowości komercyjnej. Pierwsze spotkanie grupy obyło się 15 lipca.

W niedługim czasie okaże się, co grupa zaproponuje i czy jej działalność zmniejszy skalę szkodliwego społecznie zjawiska, do którego zwalczania została powołana.Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa